Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
14.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Đề cương ôn tập các chuyên ngành tuyển sinh Sau đại học In E-mail

Môn cơ bản - Cấu tạo chất và CSLT hóa học (ngành Hoá)

Môn cơ bản - Toán cao cấp A1 (ngành Địa chất, Môi trường, Hải dương, Khí tượng, VL Địa cầu)

Môn cơ bản - Toán cho vật lý (ngành Vật lý)

Môn cơ bản - Toán rời rạc (ngành KH Máy Tính, HTTT)

Môn cơ bản - Toán thống kê sinh học (ngành Sinh học)

Môn cơ bản - Điện tử (ngành Kỹ thuật Điện tử )

Môn cơ bản - Toán cơ bản (ngành Toán)

Môn cơ bản - Toán (ngành Cơ sở toán học cho tin học)

Môn cơ bản - Đại cương khoa học vật liệu (ngành KHVL)

Môn cơ sở - Đại số cơ sở

Môn cơ sở - Xác suất thống kê

Môn cơ sở - Giải tích cơ sở 

Môn cơ sở - Cơ sở toán ứng dụng (ngành Toán ứng dụng)

Môn cơ sở - Tin học (ngành Cơ sở toán học cho tin học)

Môn cơ sở - Tin học cơ sở  (ngành Khoa học máy tính)

Môn cơ sở - Tin học cơ sở cho HTTT  (ngành Hệ thống thông tin)

Môn cơ sở - Cơ lượng tử (ngành VLLT)

Môn cơ sở - Cơ sở vật lý hạt nhân (ngành VLHN)

Môn cơ sở - Xử lý tín hiệu số (ngành Kỹ Thuật Điện Tử)

Môn cơ sở - Khoa học trái đất (ngành VL Địa cầu, Hải dương, Khí tượng)

Môn cơ sở - Vật lý nguyên tử và điện tử (ngành Quang học, VL Vô tuyền Điện tử-Ứng dụng, VLKT)

Môn cơ sở - CSLT hóa hữu cơ

Môn cơ sở - CSLT hóa lý

Môn cơ sở - CSLT hóa vô cơ

Môn cơ sở - CSLT hóa phân tích

Môn cơ sở - Sinh học cơ sở 

Môn cơ sở - Địa chất cơ sở (ngành Địa chất cơ sở, Kỹ thuật Địa chất)

Môn cơ sở - Cơ sở khoa học môi trường (ngành Khoa học môi trường)

Môn cơ sở - Quản lý môi trường (ngành Quản lý tài nguyên môi trường)

Môn cơ sở - Đại cương nhiệt động lực học (ngành Khoa học vật liệu)

Cập nhật ( 15/08/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab