Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
13.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo lịch phỏng vấn của chương trình JAIST năm 2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

v/v Lịch phỏng vấn đối với chương trình JAIST

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

          Lịch phỏng vấn xét tuyển chương trình Thạc sĩ phối hợp đào tạo giữa ĐHQG.HCM và  JAIST, ngành Công nghệ thông tin như sau (danh sách đính kèm)

Thời gian phỏng vấn: ngày 29/8/2017 (từ 8g30)

Địa điểm phỏng vấn: Phòng I.12 (Toà nhà I)

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

  

Lê Đức Phúc

 

Cập nhật ( 24/08/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab