Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/8/2017 đến 19/8/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


                                                          LỊCH CÔNG TÁC

                                                    (Tuần 14/8/2017 đến 19/8/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 14/8/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 15/8/2017

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Cao Xuân Phương ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 16/8/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 17/8/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  18/8/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 11/08/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab