Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
15.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên khóa 2017 bậc Đại học và Cao đẳng In E-mail

ĐH QUỐC GIA TP.HCM

          TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

        ___________________

         Số: 51/TB-KHTN-CTSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên

khóa 2017 bậc Đại học và Cao đẳng

 

 

     Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo về việc kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng khóa 2017 như sau:

1.      Hình thức kiểm tra:

  • Thời gian làm bài: 30 phút
  • Số câu hỏi trong đề thi: 40 câu hỏi
  • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà

2.      Thời gian kiểm tra:

  • Thời gian kiểm tra: từ 18g00 ngày 18/8/2017 đến hết ngày 20/8/2017 với số lần làm bài là 02 lần (Nhà trường sẽ lấy kết quả cao nhất làm kết quả cuối cùng)
  • Hotline hỗ trợ: 0962 853 270;

                   0931 325 497;

                  

                0888 735 674

3.      Công nhận kết quả thi:

-  Sinh viên phải đạt từ 70/100đ trở lên thì mới được công nhận Đạt bài Kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa.

-  Trường hợp sinh viên không đạt hoặc không thực hiện bài kiểm tra sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường (Nhận 0 điểm toàn bộ Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018)

-  Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này.

 

 

 

Nơi nhận:

-   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Vũ

 

 

Cập nhật ( 18/08/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab