Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo học bổng Kumho Asiana 2017 (dành cho SV bậc ĐH khóa 2017) In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:     53    /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Kumho Asiana 2017

_________________

 

1.      Đối tượng dự tuyển

-         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, có tư cách đạo đức tốt;

-         Hoàn cảnh gia đình khó khăn: hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, khuyết tật hoặc hoàn cảnh khó khăn…

-         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018.

2.      Giá trị học bổng

2.150.000 đ / học kỳ / sinh viên trong cả 4 năm học đại học (nếu sinh viên duy trì kết quả học tập tốt).

3.      Hồ sơ xin học bổng

-         Lý lịch sinh viên có xác nhận của trường ( theo mẫu );

-         Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu);don_xin_tai_tro_hoc_bong_1

-         Bản photo kết quả tốt nghiệp THPT (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);

-         Bản photo giấy báo điểm thi đại học;

-         Giấy chứng nhận gia đình khó khăn;

-         Các chứng nhận khác (nếu có): học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố…

4.      Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 4/9/2017 tại Phòng Công tác Sinh viên (cơ sở 2).

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab