Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ 2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:   54  /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2017

_________________

 

1.      Đối tượng dự tuyển

-         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014 hoặc 2015, có tư cách đạo đức tốt.

-         Sinh viên có điểm trung bình năm học 2016-2017 từ 8.0 trở lên, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2016;

-         Điểm rèn luyện năm học 2016-2017 từ 80 điểm trở lên;

-         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018.

2.      Số lượng - Giá trị học bổng

Số lượng 10 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 340 USD.

3.      Hồ sơ xin học bổng

-         Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu sau ufj_data_sheet_2017_1, chữ viết rõ ràng). Lưu ý: địa chỉ email cần viết chính xác, rõ ràng và có tính lâu dài;

-         Bảng điểm học tập năm học 2016-2017 (cả năm);

-         Bảng photo các giấy khen, chứng nhận về thành tích (nếu có).

4.      Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở 1 (Quận 5) trước ngày 15/9/2017.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30.

 

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

Cập nhật ( 24/08/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab