Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
15.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo Hủy môn học tự chọn đối với SV xét tốt nghiệp tháng 9/2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

               Số:         /TB-KHTN-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09  năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc xin hủy môn tự chọn đối với sinh viên

đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy - Đợt tháng 9/2017)

 

 

Trường thông báo đến tất cả sinh viên bậc Đại học hệ chính quy về việc xin hủy môn tự chọn đối với sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy - Đợt tháng 9/như sau:

1. Thời gian nộp đơn: từ ngày 07/09/2017 đến 11/09/2017.

2. Điều kiện được nộp hồ sơ: Sinh viên được phép xin hủy điểm đối với các học phần tự chọn nếu không ảnh hưởng đến điều kiện được công nhận tốt nghiệp.

                                                                                                            

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Cập nhật ( 06/09/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Các hệ đào tạo
 
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab