Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Võ Thị Xuyến, Lê Minh Tân, Lương Phước Toàn In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. NCS. VÕ THỊ XUYẾN, chuyên ngành Vi sinh vật học - 62 42 40 01, với đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hoạt chất của nấm Cordyceps phân lập tại Việt Nam”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 28/09/2017, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

2. NCS. LÊ MINH TÂN, chuyên ngành Vật lý địa cầu - 62 44 15 01, với đề tài “Nghiên cứu những đặc điểm và sự nhiễu loạn lớp D tầng điện ly vùng vĩ độ thấp bằng kỹ thuật VLF”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 30/09/2017, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

3. NCS. LƯƠNG PHƯỚC TOÀN, chuyên ngành Vật lý địa cầu - 62 44 15 01, với đề tài “Phân tích tài liệu trọng lực vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng thuật giải di truyền”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 15g00 ngày 26/09/2017, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ,
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab