Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/9/2017 đến 23/9/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


                                                           LỊCH CÔNG TÁC

                                               (Tuần 18/09/2017 đến 23/09/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 18/09/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Trao đổi kinh nghiệm với ĐH Vinh

Địa điểm: Phòng I.11

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Mỹ Dung ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp CEE

Địa điểm: Phòng I.12 (Trung tâm CEE chuẩn bị)

14:00

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11


THỨ BA NGÀY 19/09/2017

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp BGH mở rộng để xét kéo dài thời gian làm việc đối với GV đủ tuổi nghỉ hưu năm 2018

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 20/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN chuẩn bị)

13:30

Tập huấn khoa Y – ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng F.203

14:00

Tiếp đoàn trường ĐH Sejong (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 21/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:30

Tiếp GS Roger “MOU Articulation arrangement”

Địa điểm: Phòng I.12

13:00

Đánh giá ngành Kỹ thuật hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  22/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Tuấn Anh ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN chuẩn bị)


THỨ BẢY NGÀY  23/09/2017

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Bùi Thế Vinh ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trần Xuân Hồi ngành Vật lý NTHN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 18/09/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab