Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
6.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo danh sách lưu trú KTX 135B Trần Hưng Đạo In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  42/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Năm học 2017 – 2018 (bổ sung)

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách (xem tại đây) lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

1.      Thời gian tiếp nhận lưu trú: từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2017.

2.      Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM

3.      Hồ sơ cần chuẩn bị:

·        Thẻ sinh viên

·        Giấy CMND + 1 bảng photo CMND (không cần công chứng)

·        Ba tấm hình 2x3 (hình mới chụp)

·        Lệ phí lưu trú

 

Nơi nhận:

-            BGH (để báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Văn Chí Nam

 

 

Cập nhật ( 18/09/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab