Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo tra cứu TKB hk1/2017-2018 và lịch học mới các HP Anh văn In E-mail

THÔNG BÁO

(V/v Phân lại lớp học các môn Anh văn

và xem lại tra cứu thời khóa biểu HK1/2017-2018)

 

Do số lượng sinh viên một số lớp Anh văn đông hơn số lượng quy định, Trường sẽ phân lại lớp học các môn Anh văn 1, 2, 3 đối với sinh viên bậc đại học tại cơ sở Linh Trung theo danh sách như sau:

Mã môn học

Tên môn học

Mã lớp có sinh viên thay đổi lớp học

Thứ

Tiết học

Lớp mở thêm

Mã lớp

Thứ

Tiết học

Tên phòng

BAA00011

Anh văn 1

17HOH_1,2,3

5

6-9

17HOH_4

5

6-9

cs2:NĐH6.8

BAA00011

Anh văn 1

17DTV_1,2

3

1-4

17DTV_3

3

1-4

cs2:NĐH5.10

BAA00011

Anh văn 1

 17CMT

2

6-9

17CMT_2

2

6-9

cs2:NĐH6.2

BAA00011

Anh văn 1

17VLH

3

6-9

17VLH_2

3

6-9

cs2:NĐH5.10

BAA00012

Anh văn 2

17DTV

3

1-4

17DTV_2

3

1-4

cs2:NĐH6.8

BAA00012

Anh văn 2

17AV2_1,4

4

6-9

17AV2_14

7

1-4

cs2:NĐH6.2

BAA00013

Anh văn 3

16AV3_10

3

1-4

16AV3_20

3

1-4

cs2:NĐH6.9

 

Đề nghị tất cả sinh viên bậc đại học chính quy xem lại các học phần đã đăng ký học ở học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại địa chỉ web http://tracuu.hcmus.edu.vn để biết thời khóa biểu đi học cho đúng.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Các hệ đào tạo
 
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab