Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
8.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/9/2017 đến 30/9/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


                                                             LỊCH CÔNG TÁC

                                                (Tuần 25/09/2017 đến 30/09/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 25/09/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Trao đổi một số nội dung về quá trình đóng BHXH

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng TCHC chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 26/09/2017

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lương Phước Toàn ngành Vật lý Địa cầu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 27/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ NĂM NGÀY 28/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định của TT INOMAR ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.23 (Ban KHCN chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Võ Thị Xuyến ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp triển khai kết luận Trung tâm CEE

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TTPC-SHTT chuẩn bị)

15:30

Tiếp đoàn trường ĐH Mỏ - Địa chất về trao đổi các cơ hội hợp tác trong NCKH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  29/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Khoa Học Mai ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Hoàng Thị Thu ngành Vật lý chất rắn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ BẢY NGÀY  30/09/2017

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lâm Thị Mỹ Linh ngành Hóa phân tích

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Minh Tân ngành Vật lý địa cầu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Cập nhật ( 25/09/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab