Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/10/2017 đến 07/10/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


                                                         LỊCH CÔNG TÁC

                                             (Tuần 02/10/2017 đến 07/10/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 02/10/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ BA NGÀY 03/10/2017

09:00

Trao đổi hợp tác với doanh nghiệp ĐKSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn tổ chức DAAD (Đức)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

 

THỨ TƯ NGÀY 04/10/2017

 

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN-ĐHQG chuẩn bị)

10:00

Họp Đảng ủy BGH

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

13:30

Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN

Địa điểm: Hội trường I (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

 

THỨ NĂM NGÀY 05/10/2017

 

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

(Cả ngày)

Duyệt quyết toán năm 2016

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban KHTC-ĐHQG chuẩn bị)

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN-ĐHQG chuẩn bị)

08:30

Trao giải thưởng Lê Văn Thới

Địa điểm: Giảng đường 1

15:30

Sinh hoạt CLB Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng KHCN chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  06/10/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

(Cả ngày)

Duyệt quyết toán năm 2016

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban KHTC-ĐHQG chuẩn bị)


THỨ BẢY NGÀY  07/10/2017

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Tuấn Duy

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Cập nhật ( 03/10/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab