Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Ban hành Quy định về hoạt động đối ngoại và dự án In E-mail

 

Ngày 9/8/2017 Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 1647/QĐ-KHTN về việc Ban hành Quy định về hoạt động đối ngoại và dự án của Trường ĐH Khoa Tự nhiên - ĐHQGHCM.

Link download: Quy định về hoạt động đối ngoại và dự án

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy định về hoạt động đối ngoại và dự án


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Căn cứ quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM;

 Căn cứ quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17/8/2016 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng Phòng Quan hệ Quốc tế - Quản lý Dự án,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định về hoạt động đối ngoại và dự án tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM.

Điều 2. Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị liên quan và trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký 

 

Cập nhật ( 09/10/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab