Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
16.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/10/2017 đến 28/10/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


   LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 23/10/2017 đến 28/10/2017)

 

Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng phòng F.102 từ ngày 25/10 đến 03/11

 

THỨ HAI NGÀY 23/10/2017

 

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 24/10/2017

 

 


THỨ TƯ NGÀY 25/10/2017

 

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

 

THỨ NĂM NGÀY 26/10/2017

 

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới

Địa điểm: Hội trường I (VP Đảng ủy chuẩn bị)

08:00

Phỏng vấn NCS ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn trường NCU (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng I.11, I.12 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

 

THỨ SÁU NGÀY  27/10/2017

 

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới

Địa điểm: Hội trường I (VP Đảng ủy chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

Tiếp đoàn trường Victoria (VUW, New Zealand)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

 

THỨ BẢY NGÀY  28/10/2017

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Vũ Xuân Đán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Cập nhật ( 23/10/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab