Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học trong hồ sơ dự thi tuyển sinh Sau đại học năm 2017 đợt 2 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

                                                           

 

THÔNG BÁO
Về việc gia hạn thời gian nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học
Trong hồ sơ dự thi tuyển sinh SĐH năm 2017 – đợt 2

 

 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Hội đồng tuyển sinh sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên gia hạn thời gian nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học cho các thí sinh đăng ký dự thi cao học đến 16g00 ngày 30/11/2017.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 Lê Đức Phúc

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab