Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo danh sách học viên trúng tuyển ngành Toán ứng dụng - chương trình Pháp - Việt In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 10  năm 2017

 

THÔNG BÁO
v/v bổ sung bản sao văn bằng TNĐH đối với học viên trúng tuyển cao học
ngành Toán ứng dụng
Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
và 4 CSĐT đại học của Cộng Hòa Pháp
 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN- HCM THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thông báo danh sách học viên trúng tuyển cao học ngành Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, khóa năm 2017 và thời hạn nộp bổ sung hồ sơ như sau:

1. Danh sách học viên cao học: (bảng 1)

Tổng cộng danh sách có 18 học viên trúng tuyển, trong đó đã bao gồm 09 học viên đã bổ sung trình độ ngoại ngữ B2 và thi bổ sung trình độ ngoại ngữ tương đương B2, chương trình TOEIC (S-W).

2. Danh sách ứng viên không trúng tuyển (bảng 2)

3. Thời hạn nộp bổ sung hồ sơ:

Các học viên đã trúng tuyển (bảng 1) nộp bổ sung hồ sơ:

 - Đơn đăng ký nhập học (mẫu 1): học viên nộp tại phòng ĐT Sau đại học trước ngày 30/10/2017

 - Bản sao bằng TNĐH (có thị thực sao y): học viên nộp tại phòng ĐT Sau đại học trước ngày 5/12/2017. Sau thời hạn này, các trường hợp không nộp bổ sung bản sao bằng TNĐH sẽ không được tiếp tục học cũng như không được xét học tiếp giai đoạn 2 tại Pháp.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Lê Đức Phúc

Cập nhật ( 27/10/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab