Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/11/2017 đến 11/11/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


 

 

                                                                            LỊCH CÔNG TÁC

                                              (Tuần 06/11/2017 đến 11/11/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 06/11/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 07/11/2017

08:00

Tiếp đoàn Trường Hongkong University

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

08:30

ĐHQG thẩm định đề tài Khoa học công nghệ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 08/11/2017

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 09/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  10/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Trao học bổng Nguyễn Văn Đến năm 2017

Địa điểm: Phòng I.12

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.201 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Họp trợ lý sinh viên trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 06/11/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab