Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
11.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/11/2017 đến 11/11/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


 

 

                                                                            LỊCH CÔNG TÁC

                                              (Tuần 06/11/2017 đến 11/11/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 06/11/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 07/11/2017

08:00

Tiếp đoàn Trường Hongkong University

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

08:30

ĐHQG thẩm định đề tài Khoa học công nghệ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 08/11/2017

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 09/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  10/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Trao học bổng Nguyễn Văn Đến năm 2017

Địa điểm: Phòng I.12

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.201 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Họp trợ lý sinh viên trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 06/11/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab