Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Các mẫu hợp đồng tái ký năm 2018 In E-mail

1.Mẫu danh sách các cán bộ được đề nghị ký hợp đồng lao động không thời hạn: 1.Link

2.Mẫu danh sách các cán bộ được đề nghị ký hợp đồng lao động có thời hạn: 2.Link

3.Mẫu danh sách các cán bộ được đề nghị ký hợp đồng lao động tập sự thử việc sau hưu: 3.Link

4.Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 4.Link

5.Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn: 5.Link

6.Mẫu hợp đồng tập sự thử việc sau hưu: 6.Link

7.Mẫu hợp đồng khoán đơn vị trả lương: 7.Link

8.Mẫu hợp đồng khoán Trường trả lương: 8.Link

9.Mẫu phụ lục hợp đồng: 9.Link

10Biên chế 

- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn: tải về mau02-hdlv-xdth-_tt15.2012

- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: tải về mau04-hdlv-khongxdth-_tt15.2012 

Chú ý: Điền đầy đủ các thông tin trong hợp đồng, ngày ký hợp đồng để trống, mã ngạch ghi theo mã ngạch mới. Việc thay đổi mã ngạch không ảnh hưởng đến hệ số lương hiện tại.

 

Cập nhật ( 27/03/2018 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab