Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/11/2017 đến 18/11/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

                               LỊCH CÔNG TÁC

                                            (Tuần 13/11/2017 đến 18/11/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 13/11/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ BA NGÀY 14/11/2017

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 15/11/2017

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Thị Quỳnh Như chuyên ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp với trung tâm lý luận chính trị

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

13:30

Họp với phân hiệu ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 16/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng xét hồ sơ chức danh GS, PGS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

16:00

Câu lạc bộ Khoa học tự nhiên

Địa điểm: Phòng I.23 và Sảnh nhà I (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  17/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY  19/11/2017

 

08:00

Lễ kỷ niệm 20/11, 60 năm Trường ĐH Khoa học Sài Gòn, 40 năm Trường ĐH Tổng Hợp TP HCM, Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 13/11/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab