Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
8.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/11/2017 đến 25/11/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


                                                                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                   (Tuần 20/11/2017 đến 25/11/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 20/11/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 21/11/2017

08:00

Trao đổi hợp tác với ban quản lý khu Công nghệ cao Tỉnh Đồng Nai

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng     (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn trường National Taiwan University (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:30

Văn phòng ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban QHĐN ĐHQG chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 22/11/2017

08:00

Họp hội đồng chức danh GS-PGS năm 2017

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Đề án CDIO

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

08:00

ĐHQG làm việc với Khoa Sinh học – CNSH về tổ chức AUN sắp tới

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng F.202 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Họp hội đồng chấm chuyên đề TS cho NCS ngành SLĐV

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 23/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

ĐHQG kiểm tra công tác Đào tạo Sau đại học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án TS cấp CSĐT của NCS Võ Hồng Trung chuyên ngành Sinh lý học thực vật

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  24/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ BẢY NGÀY  25/11/2017

07:30

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 19/11/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab