Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/11/2017 đến 25/11/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


                                                                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                   (Tuần 20/11/2017 đến 25/11/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 20/11/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 21/11/2017

08:00

Trao đổi hợp tác với ban quản lý khu Công nghệ cao Tỉnh Đồng Nai

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng     (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn trường National Taiwan University (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:30

Văn phòng ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban QHĐN ĐHQG chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 22/11/2017

08:00

Họp hội đồng chức danh GS-PGS năm 2017

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Đề án CDIO

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

08:00

ĐHQG làm việc với Khoa Sinh học – CNSH về tổ chức AUN sắp tới

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng F.202 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Họp hội đồng chấm chuyên đề TS cho NCS ngành SLĐV

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 23/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

ĐHQG kiểm tra công tác Đào tạo Sau đại học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án TS cấp CSĐT của NCS Võ Hồng Trung chuyên ngành Sinh lý học thực vật

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  24/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ BẢY NGÀY  25/11/2017

07:30

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 19/11/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab