Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Kết quả thi, điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

                                   

                       

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI, ĐIỂM CHUẨN VÀ CHẤM PHÚC KHẢO
KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 10/2017

                                                           

I. Kết quả thi: (Đính kèm danh sách)    

   Kết quả thi chuyển tiếp sinh: (Đính kèm danh sách)                                                    

  Phiếu báo điểm thi tuyển sinh: thí sinh nhận tại phòng Đào tạo Sau Đại học vào các ngày 28,29/11/2017. Sau thời gian này Trường sẽ gửi phiếu báo điểm cho thí sinh qua bưu điện.                                                 

  Lưu ý: Các thí sinh được xét ưu tiên đã được cộng điểm ưu tiên theo quy định.           

II. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển:

Thí sinh trúng tuyển phải thoả các điều kiện sau:                                                     

 1. Điểm các môn thi tuyển (CB, CS) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên;

 2. Điểm môn Ngọai ngữ (Anh văn) đạt từ 50 điểm trở lên                                           

III. Danh sách trúng tuyển và Giấy báo nhập học

      1. Danh sách trúng tuyển cao học (Đính kèm danh sách)                                                     

      2. Giấy báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển: thí sinh nhận tại Phòng Đào tạo sau đại học vào ngày 04,05/12/2017.                                              

IV. Thời hạn chấm phúc khảo

   Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo (theo mẫu) từ ngày 22/11/2017 đến 29/11/2017. Quá hạn trên mọi khiếu nại về sau Hội đồng tuyển sinh không giải quyết.

   Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/môn.

   Kết quả phúc khảo sẽ công bố sau ngày 08/12/2017 (thí sinh xem trên trang Web của trường)


TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

 

Trần Linh Thước

Hiệu trưởng

Cập nhật ( 22/11/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab