Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
6.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 11  năm 2017

 

THÔNG BÁO
Kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2017
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

  


     Căn cứ ý kiến nhận xét của Tiểu ban chuyên môn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2017- đợt 2 như sau:

1. Danh sách ứng viên đăng ký (đính kèm)

2. Kết quả điểm xét duyệt (Danh sách đính kèm)

3. Đăng ký nhập học:

   Ứng viên nộp phiếu đăng ký nhập học (mẫu) tại phòng ĐT Sau đại học vào 2 ngày 14/12/2017 và 15/12/2017 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả xét duyệt.

   Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường sẽ ký hợp đồng với Người hướng dẫn để hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho ứng viên trong thời gian học dự bị.

4. Học phí: sẽ thông báo vào ngày 29/11/2017

  

Nơi nhận:

- web Trường

- Lưu VT

- Lưu Phòng SĐH

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

  

 

Đặng Thị Phương Thảo

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab