Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
15.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/11/2017 đến 02/12/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


 

 

                                                                       LỊCH CÔNG TÁC

                             (Tuần 27/11/2017 đến 02/12/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 27/11/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ BA NGÀY 28/11/2017

 

07:00

(Cả ngày)

Đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

Địa điểm: Phòng I.11, I.12, I.23, I.24  (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn trường ĐH UniMAP (Malaysia)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 29/11/2017

07:00

(Cả ngày)

Đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

Địa điểm: Phòng I.11, I.12, I.23, I.24  (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Nguyễn Kim Búp chuyên ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 30/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

(Cả ngày)

Đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

Địa điểm: Phòng I.11, I.12, I.23, I.24  (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Giới thiệu “Hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á ACTS”

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

  

 

THỨ SÁU NGÀY  01/12/2017

  

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Đại hội công đoàn Trường

Địa điểm: Hội trường I (Văn phòng Công đoàn chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn trường ĐH Swinburne (Australia)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Ngô Huy Biên chuyên ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

16:00

Tiếp Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Swinburne

Địa điểm: Phòng I.11 (ĐHQG-HCM chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 01/12/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab