Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
11.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo khai giảng các lớp cao học và nghiên cứu sinh đợt 1, đợt 2 khóa năm 2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


 THÔNG BÁO

 

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc khai giảng các lớp cao học và nghiên cứu sinh khóa năm 2017 như sau:

 1. Nộp hồ sơ nhập học, đóng lệ phí nhập học (dành cho các thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2017):

     1.1. Thời gian nộp hồ sơ nhập học:  ngày 12,13/12/2017 theo giờ hành chính.

     1.2. Đóng lệ phí nhập học: 50.000đ/hv

     1.3. Hồ sơ nhập học gồm:

        - Phiếu đăng ký nhập học (Mẫu)

        - 2 ảnh (1 ảnh (3*4) dán vào phiếu đăng ký nhập học và 1 ảnh (2*3) làm thẻ học viên

        - Bảng điểm Đại học (có thị thực sao y bản chính còn hạn 12 tháng)

 2. Sinh hoạt đầu khóa:

    Tất cả các học viên cao học và nghiên cứu sinh đợt 1 và đợt 2 tập trung nghe sinh hoạt đầu khóa theo lịch như sau:

    2.1. Phổ biến quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ: 8 giờ 30 ngày 14/12/2017 tại Giảng đường 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

    2.2. Sinh hoạt chuyên môn: 9 giờ 30 ngày 14/12/2017 tại Khoa, Bộ môn.

 3. Đóng học phí cao học:

    a. Đóng học phí cao học đợt 1 năm thứ nhất: tạm thu 7.000.000 đ/hv

    b. Thời gian đóng học phí: 12,13/12/2017

 4. Đăng ký học phần:

    a. Thời khóa biểu: Xem file đính kèm

    b. Thời gian đăng ký học phần: 12,13/12/2017 theo giờ hành chính.

    c. Phiếu đăng ký học phần (theo mẫu)

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017


TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Lê Đức Phúc

Cập nhật ( 18/12/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab