Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
16.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Quyết định số 04/QĐ-KHTN về việc ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản hành chính nội bộ của trường ĐHKHTN In E-mail
K/g Thầy cô lãnh đạo đơn vị

Căn cứ công văn số 12 ngày 03/01/2018 của ĐHQG-HCM về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐHKHTN.
Nội dung: Thực hiện Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17/8/2016 của Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành Quy chế tồ chức và hoạt động của trường Đại học thành viên và khoa trực thuộc ĐHQG ( thay cho Quyết định số 925/QĐ-/ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006).
Vì vậy ngày 04/01/2018 Hiệu trưởng trường ĐHKHTN đã ban hành QĐ số 04/QĐ-KHTN về việc ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản hành chính nội bộ của trường ĐHKHTN ( thay cho QĐ số 1835/QĐ- KHTN ngày 26/10/2017 Quy định soạn thảo và ban hành văn bản hành chính nội bộ trước đây).
Kính đề nghị lãnh đạo đơn vị thực hiện và cập nhật lại văn bản.
 
Các file đính kèm: 
 
Trân trọng./.
Cập nhật ( 02/05/2018 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab