Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Qui định các mẫu hồ sơ TĐ-KT đề nghị lên cấp trên In E-mail

 

 

 

QUI ĐỊNH SỐ BỘ HỒ SƠ GỞI LÊN

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG ĐHQG TP.HCM

I/ Về danh hiệu thi đua :

* Tập thể :

•1.       Cờ thi đua CP : 17 bộ ( gồm báo cáo thành tích + tóm tắt thành tích )

         ( Mẫu 2.1 )

•2.       Cờ thi đua Bộ GD&ĐT : 14 bộ ( báo cáo thành tích )

          ( Mẫu 2.1 )

•3.       Tập thể Lao động xuất sắc : 02 bộ ( báo cáo thành tích )

          ( Mẫu 2.1 )

* Cá nhân :

•1.       Chiến sĩ thi đua TQ : 32 bộ ( gồm báo cáo thành tích + tóm tắt thành tích )

          ( Mẫu 2.2 )

•2.       Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT : 13 bộ ( báo cáo thành tích )

    ( Mẫu 2.2 )

•3.       Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG : 02 bộ ( báo cáo thành tích )

          ( Mẫu 2.2 )

 

Các mẫu biểu xem bên dưới

II/ Về khen thưởng : ( tập thể và cá nhân )

•1.       Anh hùng Lao động : 07 bộ có dấu đỏ và 31 bộ photocopy ( gồm báo cáo 

         thành tích + tóm tắt thành tích )

        ( Tập thể : Mẫu 2.4 )

    Cá nhân : Mẫu 2.5 )

•2.       Huân chương Độc lập 1,2,3  03 bản báo cáo + 05 bản tóm tắt 

  ( Tập thể : Mẫu 2.1

    Cá nhân : Mẫu 2.2 )

•3.       Huân chương Lao động hạng 1,2,3 : 03 bộ báo cáo thành tích + 04 bộ

          tóm tắt thành tích

   ( Tập thể : Mẫu 2.1

     Cá nhân : Mẫu 2.2 )

•4.       Bằng khen TTCP : 03 bộ báo cáo thành tích + 03 bộ tóm tắt thành tích        ( Tập thể : Mẫu 2.1

  Cá nhân : Mẫu 2.2 )

•5.       Bằng khen Bộ GD&ĐT : 05 bộ ( báo cáo thành tích )

          ( Tập thể : Mẫu 2.1

      Cá nhân : Mẫu 2.2 )

•6.       Bằng khen ĐHQG : 02 bộ ( báo cáo thành tích )

   ( Tập thể : Mẫu 2.1

    Cá nhân : Mẫu 2.2 )

1/ Mẫu 2.1  ( Đính kèm )

2/ Mẫu 2.2   (  Đính kèm )

3/ Mẫu 2.3   ( Đính kèm )

4/ Mẫu 2.4  ( Đính kèm )

5/ Mẫu 2.5  ( Đính kèm )

6/ Mẫu 2.6  ( Đính kèm )

7/ Mẫu 2.7  ( Đính kèm )

8/ Mẫu 2.8  ( Đính kèm )

Cập nhật ( 13/08/2010 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab