Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
13.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Quyết định thành lập Tổ công tác quy họach cán bộ năm 2008 In E-mail
 

ĐẢNG ỦY ĐHQG TP.HCM                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số : 66  / QĐ-TV                                            Tp.Hồ Chí Minh,ngày 12 tháng 8 năm 2008

- Thực hiện Qui định 51 QĐ/TW của Ban Tổ chức Trung ương V/v xây dựng và phối hợp giữa Đảng và Chính quyền;

- Căn cứ vào Kế hoạch số 114/KH-ĐU ngày 6/8/2008 về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2008 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Tp.HCM;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy trường ĐHKH Tự Nhiên ;

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lập Tổ công tác quy hoạch cán bộ thuộc Trường ĐHKH Tự Nhiên năm 2008 gồm các đồng chí sau :

•1.         Đ/c Dương Ái Phương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Tổ trưởng

•2.         Đ/c Trần Phong Dũng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Phòng TC-HC, Tổ phó

•3.         Đ/c Phạm Thế Bảo, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Toán-Tin học, Tổ viên

•4.         Đ/c Lê Hoài Bắc, Phó Bí thư Chi bộ Khoa CNTT, Tổ viên

•5.         Đ/c Châu Văn Tạo, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Vật lý, Tổ viên

•6.         Đ/c Nguyễn Thị Phương Thoa, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Hoá, Tổ viên

•7.         Đ/c Phạm Thị Ánh Hồng, Bí thư Chi bộ Khoa Sinh, Tổ viên

•8.         Đ/c Nguyễn Văn Hiếu, Tổ trưởng tổ Đảng Khoa Điện tử - Viễn thông , Tổ viên

•9.         Đ/c Trần Phú Hưng, Bí thư Chi bộ Khoa Địa chất, Tổ viên

•10.     Đ/c Tô Thị Hiền, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Môi trường, Tổ viên

•11.     Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Bí thư Chi bộ PTNK, Tổ viên

•12.     Đ/c Đào Thị Duyên, Văn phòng Đảng ủy, Tổ viên

Điều 4 : Văn phòng Đảng ủy, BTC Đảng ủy, các đồng chí Đảng viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

                                                                                                 BÍ THƯ

                                                                                       DƯƠNG ÁI PHƯƠNG

Cập nhật ( 15/04/2011 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab