Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc sinh hoạt công dân đầu năm và cuối khóa cho sinh viên khóa 2005,2006,2007 In E-mail
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TP.HCM, ngày 28  tháng 10 năm 2008

THÔNG BÁO

V/v: Sinh hoạt chính trị cho sinh viên Khóa 2005, 2006, 2007

Kính gửi :       -    Ông (Bà) Trưởng Khoa/BM:..........................................

                                             -    Các Lớp Trưởng; Cán bộ Đoàn, Hội

Theo chỉ đạo của Đại học Quốc gia Tp. HCM về việc tổ chức sinh hoạt chính trị công dân cho tất cả sinh viên, phòng Công tác Sinh viên thông báo các Khoa/Bộ môn nội dung và lịch sinh hoạt như sau:

1.      Nội dung:

  • Đối với sinh viên năm 4 (K2005 hệ đại học và K2006 hệ cao đẳng):

         Một số vấn đề về Luật Lao động.

         Những vấn đề lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ xin việc (CV) và tham gia phỏng vấn.

  • Đối với sinh viên năm 2, 3 (K2006, K2007 hệ đại học và K2007 hệ cao đẳng):

         Học tập nghị quyết TW7 khóa X: về công tác thanh niên và xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

         Báo cáo tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước năm 2008.

         Điểm rèn luyện.

2.      Thời gian: 1 buổi (5 tiết)

3.      Đối tượng : Tất cả sinh viên các khóa 2005, 2006, 2007 Hệ ĐH chính quy và khóa 2006, 2007 Hệ Cao đẳng Tin học.

4.      Lịch cụ thể: gửi kèm Thông báo.

Phòng Công Tác Sinh viên đề nghị Trưởng các Khoa/Bộ môn trực thuộc thông báo đến các sinh viên và cử 02 cán bộ phối hợp với P.CTSV tham gia đợt sinh hoạt chính trị. Mọi chi tiết các đơn vị liên hệ P.CTSV Trường (38304378 gặp C.Hân hoặc C. Thắm)

Trân trọng kính chào


TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P.CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRẦN CAO VINH

(đã ký)

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM VÀ CUỐI KHÓA

NH 2008 - 2009

Nếu lớp nào bị trùng lịch học thì liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để xin xếp lại lịch sinh hoạt

NGÀY

BUỔI

KHOA

PHÒNG

THỨ 7
15/11

SÁNG
7:00 - 11:00

TOÁN TIN K2005
CN THÔNG TIN K2005

GĐ2

ĐỊA CHẤT K2005
MÔI TRƯỜNG K2005
ĐIỆN TỬ VT K2005

C33

CHIỀU
13:00 - 17:00

CK1 K2006
CK2 K2006
CK3 K2006

GĐ1

CHỦ NHẬT
16/11

SÁNG
7:00 - 11:00

VẬT LÝ K2005
HÓA HỌC K2005
HD - KT - TV K2005
DB K2006

GĐ2

KH MÔI TRƯỜNG K2007
CN MÔI TRƯỜNG K2007
KH VẬT LIỆU K2007

GĐ1

CHIỀU
13:00 - 17:00

SINH HỌC K2005
CN SINH HỌC K2005
KH VẬT LIỆU K2005

GĐ2

THỨ 7
22/11

SÁNG
7:00 - 11:00

CN THÔNG TIN K2007
ĐỊA CHẤT K2007

GĐ2

CHIỀU
13:00 - 17:00

TOÁN TIN K2007
HD - KT - TV K2007

GĐ1

CHỦ NHẬT
23/11

SÁNG
7:00 - 11:00

VẬT LÝ K2007
HÓA HỌC K2007
ĐIỆN TỬ VT K2007

GĐ2

CHIỀU
13:00 - 17:00

CK1 K2007
CK2 K2007

GĐ1

SINH HỌC K2007
CN SINH HỌC K2007

GĐ2

THỨ 7
29/11

SÁNG
7:00 - 11:00

TOÁN TIN K2006
VẬT LÝ K2006
ĐIỆN TỬ VT K2006
HD - KT - TV K2006

GĐ2

CHIỀU
13:00 - 17:00

MÔI TRƯỜNG K2006
CN SINH HỌC K2006
KH VẬT LIỆU K2006

GĐ1

CHỦ NHẬT
30/11

SÁNG
7:00 - 11:00

CN THÔNG TIN K2006

GĐ2

CK3 K2007
CK4 K2007

GĐ1

CHIỀU
13:00 - 17:00

DBA K2007
DBB K2007

GĐ1

HÓA HỌC K2006
SINH HỌC K2006
ĐỊA CHẤT K2006

GĐ2

Cập nhật ( 03/11/2008 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab