Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về thẻ sinh viên của hệ Đại học chính quy In E-mail
 

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

TpHCM, ngày 03 tháng 12 năm 2008

THÔNG BÁO

v/v: Thẻ sinh viên hệ Đại học Chính qui

Kính gởi:    - Các đơn vị trong Trường

- Toàn thể sinh viên hệ Đại học Chính qui

          Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo:

-     Bắt đầu từ ngày Thứ Hai, 08/12/2008, Thẻ sinh viên cũ (thẻ giấy) của sinh viên Khóa 2006 hệ ĐH Chính qui sẽ không còn hiệu lực sử dụng.

-     Thẻ sinh viên mới (thẻ nhựa) đã được triển khai và phát cho sinh viên các khóa 2006, 2007 và 2008.

-     Đối với sinh viên khóa 2005 trở về trước: thẻ sinh viên cũ vẫn còn hiệu lực.

Phòng Công tác Sinh viên xin giới thiệu Mẫu Thẻ SV mới:

the_cuoi_cung_post.jpg

                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    DƯƠNG ANH ĐỨC

                                                                                                               (đã ký)

Cập nhật ( 05/12/2008 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab