Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về thẻ sinh viên của hệ Đại học chính quy In E-mail
 

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

TpHCM, ngày 03 tháng 12 năm 2008

THÔNG BÁO

v/v: Thẻ sinh viên hệ Đại học Chính qui

Kính gởi:    - Các đơn vị trong Trường

- Toàn thể sinh viên hệ Đại học Chính qui

          Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo:

-     Bắt đầu từ ngày Thứ Hai, 08/12/2008, Thẻ sinh viên cũ (thẻ giấy) của sinh viên Khóa 2006 hệ ĐH Chính qui sẽ không còn hiệu lực sử dụng.

-     Thẻ sinh viên mới (thẻ nhựa) đã được triển khai và phát cho sinh viên các khóa 2006, 2007 và 2008.

-     Đối với sinh viên khóa 2005 trở về trước: thẻ sinh viên cũ vẫn còn hiệu lực.

Phòng Công tác Sinh viên xin giới thiệu Mẫu Thẻ SV mới:

the_cuoi_cung_post.jpg

                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    DƯƠNG ANH ĐỨC

                                                                                                               (đã ký)

Cập nhật ( 05/12/2008 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab