Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
16.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về báo cáo khoa học tổng quan của HĐCDGSLCS năm 2009 In E-mail
 

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

HĐCDGS Liên Cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Tp.Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 7 năm 2009

THÔNG BÁO

của Thường trực Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Liên Cơ Sở

ĐHKHTN-ĐHCNTT

Kỳ họp Hội đồng CDGSLCS Trường ĐHKH Tự Nhiên - Đại học Công nghệ Thông tin xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2009 sẽ họp vào ngày 31/07/2009 ( từ 14 giờ ) tại Phòng họp F102 Trường ĐHKHTN Tp.HCM - 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp.HCM.

Danh sách đính kèm   Đính kèm

Hội đồng CDGSLCS Trường ĐHKH Tự Nhiên - Đại học Công nghệ Thông tin xin mời Ông/Bà có mặt trong thời gian nói trên để trình bày báo cáo khoa học tổng quan và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng.

Trân trọng kính chào

                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                            Phó Hiệu trưởng

                                                             Kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng

                              PGS.TS TRẦN LINH THƯỚC

Ghi chú :

Trình bày không quá 10 phút bằng film trong ( overhead projector ) hoặc powerpoint    ( LCD - data projector )

           

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab