Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
14.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Báo cáo chi tiết kết quả công bố khoa học năm học 2008-2009 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  30/KHCN

V/v Báo cáo chi tiết kết quả công bố khoa học năm học 2008-2009

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2009

 

 

            Kính gởi:           

-  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                             -  TRƯỞNG BỘ MÔN

                             -  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

                             -  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

Theo công văn số 1433/ĐHQG-KHCN của ĐHQG ngày 31/08/2009 về việc Báo cáo chi tiết kết quả công bố khoa học năm học 2008-2009 (xem chi tiết công văn đính kèm), Phòng KHCN&QHQT kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ Môn, Trưởng PTN và Giám đốc TT phổ biến đến các cán bộ báo cáo theo mẫu hướng dẫn được đính kèm theo công văn.

Thời gian thực hiện báo cáo từ nay đến ngày 21 tháng 09 năm 2009.

Cán bộ vui lòng gởi file báo cáo trực tiếp về email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó .

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học là cơ sở để ĐHQG-HCM khen thưởng mỗi cán bộ và đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường. Vì vậy, kính mong sự tham gia nhiệt tình từ tất cả các cán bộ nghiên cứu.

 

*Vui lòng nhận file Mẫu  và Hướng dẫn tại trang web trường mục Tin tức KHCN.

 

Kính chào trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, P. KHCN&QHQT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KHCN&QHQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Lâm Quang Vinh

 

Cập nhật ( 07/09/2009 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab