Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo tuyển dụng CB-VC công tác tại Trường năm 2010 In E-mail
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số :  56 / KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 9  năm 2009

THÔNG BÁO

( V/v : Tuyển dụng CB-VC công tác tại Trường năm 2010 )

Để bổ sung cho đội ngũ cán bộ của Trường từ nguồn sinh viên, học viên tốt nghiệp Đại học, sau Đại học giỏi về chuyên môn và có tư cách, đạo đức tốt. Trường ĐHKH Tự Nhiên sẽ ký hợp đồng công tác tại Trường năm 2010 theo nhu cầu của Phòng Thí nghiệm, Khoa, Bộ môn trực thuộc.

Trường đề nghị các đơn vị thực hiện các công việc sau :

1/ Gởi thông báo tuyển dụng về các bộ môn, phòng thí nghiệm

2/ Thành lập Ban xét tuyển gồm các thành viên sau

            + Trưởng đơn vị                                      Trưởng ban

            + Các Trưởng bộ môn, Trưởng phòng TN   Ủy viên

3/ Căn cứ vào chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng của đơn vị, kết quả học tập và đạo đức của sinh viên, Ban xét tuyển lập danh sách đề nghị tuyển dụng

A/ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG :

1/ Ngạch Giảng viên : ( 15.111 )

•-    Kết quả học tập đạt một trong các yêu cầu sau :

+ Có bằng Tiến sĩ phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Có bằng Thạc sĩ do các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước cấp phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển. Ưu tiên các trường hợp đang công tác tại trường ( hợp đồng khoán hoặc hợp đồng đơn vị trả lương ) từ trước tháng 1/2009 và trưởng đơn vị nhận xét hòan thành tốt nhiệm vụ.

+ Tốt nghiệp đại học chính quy loại Xuất sắc, Giỏi ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Đối với một số chuyên ngành đào tạo bậc đại học mà không có sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, đơn vị có thể tuyển sinh viên tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành của trường ĐHKHTN - ĐHQG TP HCM

có điểm trung bình tòan khóa 7,5 trở lên, phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Tốt nghiệp đại học trường ĐHKHTN - ĐHQG TP HCM với điểm trung bình 7,5 trở lên, đang công tác tại trường ( hợp đồng khoán hoặc hợp đồng đơn vị trả lương ) từ trước tháng 1/2008 và được trưởng đơn vị nhận xét hòan thành tốt nhiệm vụ.

•-   Độ tuổi : + Người có bằng Đại học : tuổi dưới 28

        + Người có bằng Thạc sĩ : tuổi dưới 35

        + Người có bằng Tiến sĩ :  tuổi dưới 45

•-   Họat động cộng đồng : Đoàn viên TNCS, điểm rèn luyện đạt khá trở lên.

•-   Ngọai ngữ :

+ Tiếng Anh : TOEIC : 600; TOEFL Paper : 500; TOEFL CBT : 180 hoặc TOEFL iBT 64;     

       IELTS : 5 ; VEC Online Score : 65; Approximate VEC Level : 5A trở lên  ( chứng chỉ  

       quốc tế hoặc do Trung tâm Ngoại ngữ Trường cấp )

+ Hoặc Tiếng Pháp : DALF hoặc DELF ( cấp độ từ C trở lên )

+ Hoặc đã học tập, công tác ở nước ngoài từ 9 tháng tháng trở lên

2/ Ngạch Nghiên cứu viên : ( 13.092 )

•-    Kết quả học tập đạt một trong các yêu cầu sau :

+ Có bằng Tiến sĩ hoặc có bằng Thạc sĩ do các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước cấp phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Tốt nghiệp đại học chính quy với điểm trung bình 7,5 ( hoặc tương đương ) trở lên ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Tốt nghiệp đại học trường ĐHKHTN - ĐHQG TP HCM với điểm trung bình 7,0 trở lên, đang công tác tại trường ( hợp đồng Trường trả lương hoặc hợp đồng đơn vị trả lương ) từ trước tháng 1/2008 và được trưởng đơn vị nhận xét hòan thành tốt nhiệm vụ.

•-   Độ tuổi : + Người có bằng Đại học : tuổi dưới 28

        + Người có bằng Thạc sĩ : tuổi dưới 35

        + Người có bằng Tiến sĩ :  tuổi dưới 45

•-   Họat động cộng đồng : Đoàn viên TNCS, điểm rèn luyện đạt khá trở lên.

•-   Ngọai ngữ :

+ Tiếng Anh : TOEIC : 540; TOEFL Paper : 450; TOEFL CBT : 160 hoặc TOEFL iBT 55;    

        IELTS : 4.5 ; VEC Online Score : 55; Approximate VEC Level : 4A trở lên  ( chứng  

        chỉ quốc tế hoặc do Trung tâm Ngoại ngữ Trường cấp )

+ Hoặc Tiếng Pháp : DALF hoặc DELF ( cấp độ từ B trở lên )

+ Hoặc đã học tập, công tác ở nước ngoài từ 6 tháng trở lên

3/ Ngạch Kỹ thuật viên Phòng Thí nghiệm : ( 13.096 )

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hoặc trung học nghề phù hợp với chuyên môn dự tuyển.

- Tin học : trình độ A trở lên

-  Hoạt động cộng đồng : Đoàn viên TNCS, điểm rèn luyện đạt khá trở lên.

4/ Hợp đồng đơn vị trả lương từ tiền đề tài NCKH

•-   Kết quả học tập đạt một trong các yêu cầu sau :

+ Có bằng Tiến sĩ hoặc có bằng Thạc sĩ do các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước cấp phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Tốt nghiệp đại học trường ĐHKHTN - ĐHQG TP HCM với điểm trung bình 7,0 trở lên,

•-   Độ tuổi : + Người có bằng Đại học : tuổi dưới 28

        + Người có bằng Thạc sĩ :  tuổi dưới 35

        + Người có bằng Tiến sĩ :   tuổi dưới 45

•-   Họat động cộng đồng : Đoàn viên TNCS, điểm rèn luyện đạt khá trở lên.

B/ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG :

- Đơn xin tuyển dụng ( tự viết )

- Lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương ( theo mẫu )

- Thư giới thiệu của Trưởng Bộ môn hoặc của một Tiến sĩ trong Bộ môn ( theo mẫu )

- Bằng tốt nghiệp Cử nhân; Bảng điểm toàn khoá ( bản sao có chứng thực ). Các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt.  

- Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ ( bản sao có chứng thực ). Các trường hợp bằng tốt nghiệp do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt.

- Chứng chỉ ngoại ngữ ( hoặc tin học ) theo yêu cầu trên

- Giấy chứng nhận về hoạt động cộng đồng

- Hợp đồng khoán và giấy nhận xét của trưởng đơn vị ( nếu có )

            Danh sách đề nghị và hồ sơ cá nhân nộp về Phòng TC-HC trước ngày 15/10/2009.

           

             TẢI MẪU BIỂU

(http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=770&Itemid=541)

                                                                                           TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                           Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh

- Như trên

- Lưu VT

                                                                                             Trần Phong Dũng

Cập nhật ( 18/09/2009 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab