Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
16.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo thu học phí chuyên ngành Vi điện tử khóa 17, 18 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số    54  /SĐH

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng  9   năm 2009

 

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí cao học khóa 17, 18 (đợt 1, đợt 2)

chuyên ngành Kỹ thuật điện tử hướng Vi điện tử

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Theo qui định về định mức thu học phí đối với chuyên ngành Kỹ thuật điện tử hướng Vi điện tử giảng dạy bằng tiếng Anh đối với khóa 17, 18 là 1.500 USD/ khóa học (tỷ giá USD= 16,500đ), tương đương 24.750.000đ/hv/khóa. Học viên đã đóng học phí học phần 1 (danh sách đính kèm).

Phần học phí còn lại học viên khóa 17,  18 (đợt 1, đợt 2) sẽ đóng tiếp trong 3 đợt như sau:

  1. Đối với khóa 17

               Đợt 1: từ ngày 5/10/2009 - 30/10/2009, mức thu: 7.250.000đ

               Đợt 2: tháng 3/2010, mức thu: 7.250.000đ

               Đợt 3: tháng 8/2010, phần kinh phí còn lại tùy theo từng học viên

  1. Đối với khóa 18 (đợt 1, đợt 2)

              Đợt 1: từ ngày 5/10/2009 - 30/10/2009, mức thu: 7.250.000đ

              Đợt 2: tháng 9/2010, mức thu: 7.250.000đ

              Đợt 3: tháng 3/2011, phần kinh phí còn lại tùy theo từng học viên

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Lê Đức Phúc

                                                                                               

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab