Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo bổ sung quy định học thuật đối với các lớp cao học khoá 19/2009 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 66 /KHTN-SĐH

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  30   tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

v/v Bổ sung qui định học thuật đối với các lớp cao học khóa 19/2009

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Các lớp cao học khóa 19/2009 sẽ áp dụng đào tạo theo khung chương trình tín chỉ như đã được công bố, việc tổ chức giảng dạy và học áp dụng theo lịch học từng học phần như đã thông báo vào đầu khóa học.

  - Đối với môn học bắt buộc:

      o   Mỗi môn học chỉ được mở 1 lần trong cùng 1 khóa.

      o   Tất cả học viên bắt buộc phải học tất cả các môn bắt buộc mà chuyên ngành đã mở ở từng học phần.

  - Đối với môn học tự chọn:

           Vào đầu học phần phòng ĐT Sau đại học sẽ thông báo hướng dẫn học viên đăng ký môn tự chọn. Học viên sẽ đăng ký môn học tự chọn tại phòng ĐT Sau đại học trong 2 tuần đầu của học phần

- Nếu học viên học lại môn học cùng với khóa khác với bất cứ lý do gì thì phải tuân thủ các qui định học thuật của khóa học đó.

  

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Dương Ái Phương

Cập nhật ( 09/08/2013 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab