Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
TB v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Trọng điểm ĐHQG 2011 In E-mail
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  01/KHCN
V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Trọng điểm ĐHQG 2011
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2010
               
                 Kính gởi:         -  BAN CHỦ NHIỆM KHOA         
                                             -  TRƯỞNG BỘ MÔN 
                                             -  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM    
                                             -  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  
           Theo công văn số 199/ĐHQG-KHCN của ĐHQG về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2011, Phòng KHCN-QHQT kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn, Trưởng PTN và Giám đốc TT thông báo đến các cán bộ có nhu cầu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp trọng điểm ĐHQG (đề tài KHCN, dự án SXTN) năm 2011 
           Phòng KHCN-QHQT kính đề nghị các cán bộ nộp về Phòng 1 bản in Phiếu đề xuất, đồng thời gởi file qua email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó  trước ngày 27/01/2010.        
 
         Kính chào trân trọng. 

* Vui lòng tải file mẫu Phiếu đề xuất-cấp ĐHQG TĐ được link kèm Thông báo này tại trang web trường, hoặc Phòng KHCN-QHQT/KHCN/Mẫu biểu/Đề tài cấp Trọng điểm ĐHQG.    
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, P. KHCN-QHQT
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KHCN-QHQT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 
 
(đã ký)
 
Lâm Quang Vinh
 
Cập nhật ( 08/01/2010 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab