Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
5.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v thực hiện luận văn Thạc sĩ khoá 17/2007 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 08 /SĐH                                                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 01 năm 2010

 

 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ

CỦA CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 17/2007

 

Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc thực hiện luận văn thạc sĩ của học viên cao học khóa 17/2007 như sau:

1. Đối với học viên đã đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ:

     Tất cả các học cao học Khóa 17/2007 đã đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ nếu có nguyện vọng thay đổi đề tài thì làm thủ tục theo mẫu 1.

2. Đối với học viên chưa đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ:

     Các học viên cao học khóa 17/2007 chưa đăng ký đề tài thì làm thủ tục đăng ký đợt 2 theo mẫu sau:

         -   Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ (theo mẫu 2)

         -  Đề cương chi tiết (theo mẫu 3)

     Học viên lấy mẫu đăng ký trên mạng và nộp lại tại Khoa.

     Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/03/2010.

     Đề nghị Khoa, Bộ môn thông báo cho các học viên được biết.

     Kính chào trân trọng.

 

                                                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                          KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                                Lê Đức Phúc

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab