Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ của các học viên cao học khóa 18/2008 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ của các học viên cao học khóa 18/2008

           

     Theo lịch học của Trường, các lớp cao học khóa 18/2008 đã kết thúc thời gian học lý thuyết vào tháng 6/2010 và bắt đầu nhận đề tài làm luận văn thạc sĩ. Thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2011.

      Phòng đào tạo sau đại học đề nghị các học viên có tên trong danh sách đủ điều kiện nhận luận văn thạc sĩ (nợ không quá 3 môn học chuyên môn, Đính kèm danh sách) đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ tại Khoa, Bộ môn.

      Các biểu mẫu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ:

       -  Phiếu đăng ký đề tài (mẫu đính kèm)

       -  Đề cương luận văn thạc sĩ (mẫu đính kèm)

      Thời hạn đăng ký đề tài: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2010.

 

                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                                                                                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                                               Lê Đức Phúc

                                               

 

Cập nhật ( 23/07/2010 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab