Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Kết quả Điểm rèn luyện NH 2009 - 2010 DỰ KIẾN của sinh viên hệ ĐHCQ (lần 2) In E-mail

THÔNG BÁO

v/v kết quả ĐRL dự kiến lần 2 năm học 2009 - 2010

 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN LẦN 2 năm học 2009 - 2010 và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

1.      Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN LẦN 2 năm học 2009 - 2010 (Điểm này chưa cập nhật các kết quả khiếu nại từ Khoa): File đính kèm

2.      Nội dung, khung điểm và nơi tiếp nhận khiếu nại:

 

STT

Nội dung

Khung điểm

Nơi tiếp nhận khiếu nại

1

Ý thức học tập

30

Mục 1.1, 1.2: Phòng CTSV

Mục 1.3: Khoa

2

Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường

25

Phòng CTSV

3

Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các TNXH

20

Mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7: Khoa

Mục 3.5, 3.6: Phòng CTSV

4

Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng

15

Khoa

5

Ý thức và kết quả tham gia hoạt động của lớp sinh viên, các đoàn thể, tổ chức khác trong Nhà trường

10

Khoa

6

Sinh viên có thành tích đặc biệt

10

Phòng CTSV

 

3.      Thời gian khiếu nại:

Đối với sv tốt nghiệp: từ 21/9/2010 đến 16g30 ngày 24/9/2010

Đối với sv chưa tốt nghiệp: từ 21/9/2010 đến 16g30 ngày 05/10/2010

Đề nghị các sinh viên theo dõi và thực hiện đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiều nại nào khác.

                                                                        PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Cập nhật ( 29/09/2010 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab