Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc thực hiện Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Tp. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

 

Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo thực hiện chế độ miễn giảm học phí đối với sinh viên năm học 2010 - 2011 như sau:

-         Căn cứ Khoản 2, Điều 7 của Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Khoản 3, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường. Do đó, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên các bậc đào tạo, hệ chính quy thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí phải thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đầy đủ cho Nhà trường bắt đầu từ học kỳ I năm học 2010 - 2011.

-         Những sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định của Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu) có xác nhận của Nhà trường gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp quận, huyện tại địa phương nơi thường trú kèm theo các bản sao chứng thực giấy tờ cần thiết (theo hướng dẫn của địa phương) để nhận tiền hỗ trợ.

-         Thông tin chi tiết về đối tượng được miễn, giảm học phí, trình tự, thủ tục và hồ sơ, phương thức chi trả và thời điểm được hưởng sẽ được đăng trên bảng thông báo của Phòng Công tác Sinh viên và website của Nhà trường (http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=3953&Itemid=447) . Sinh viên có thể liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để được tư vấn khi có yêu cầu.

Lưu ý: Thông báo tạm hoãn đóng học phí HKI/2010- 2011 ngày 03/11/2010 được hủy bỏ. Sinh viên có tên trong danh sách (File đính kèm) phải đóng học HKI/2010- 2011 chậm nhất ngày 24/12/2010.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KT. Hiệu trưởng                                                                                                                            Phó Hiệu trưởng

                                                                                                               Dương Anh Đức

                                                                                                                      (đã ký)

Cập nhật ( 06/12/2010 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab