Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Danh sách sinh viên bị thiên tai lũ lụt và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ HK1/10-11 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011

(Gia đình bị thiên tai lũ lụt và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn)

Các sinh viên có tên trong danh sách đến nhận tiền tại phòng Tài vụ từ ngày 09/12/2010

 

 

 

 

 

 

 

STT

MSSV

HỌ TÊN

Số tiền hỗ trợ

DIỆN XÉT

Ký nhận

1

0711188

Thái Thanh

Sơn

1,000,000 đ

HCĐBKK

 

2

0711199

Trần Quốc

Thái

1,000,000 đ

HCĐBKK

 

3

0821034

Trần Thanh

Tuấn

1,000,000 đ

HCĐBKK

 

4

0915205

Huỳnh Thanh

Hương

1,000,000 đ

HCĐBKK

 

5

0714082

Nguyễn Thị

Hoài

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

6

0714186

Lê Văn

Thông

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

7

0715155

Lương Hữu

Khoa

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

8

0715378

Nguyễn Ngọc Uyên

Trinh

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

9

0719059

Phạm Thị

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

10

0719063

Phạm Văn

Thảo

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

11

0719103

Nguyễn Thị

Tuyết

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

12

0720151

Trần Văn

Thọ

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

13

0722056

Trương Cẩm

Nhung

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

14

0811041

Trần Sơn

Hải

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

15

0811215

Nguyễn Quốc

Chiến

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

16

0812321

Đặng Thanh

Nam

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

17

0812451

Nguyễn Hoàng

Tâm

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

18

0812474

Nguyễn Đăng

Thành

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

19

0812620

Đoàn Thanh Tuấn

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

20

0813193

Trần Thị

Hương

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

21

0816371

Nguyễn Xuân Trường

Phước

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

22

0816584

Hoàng Quốc

Việt

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

23

0817319

Nguyễn Tông

Quang

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

24

0817544

Nguyễn Thị Hải

Yến

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

25

0819015

Nguyễn Thị Thu

Hiền

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

26

0819062

Lê Thị Hồng

Vân

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

27

0912098

Lương Trọng

Đại

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

28

0915198

Nguyễn

Hùng

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

29

0915253

Phan Thị

Liên

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

30

0916124

Trần Phước

Hiệu

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

31

0919117

Đoàn Ngọc

Hải

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

32

0920221

Hoàng Đình

Thái

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

33

1012126

Nguyễn Văn

Hải

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

34

1013120

Ôn Văn

Nhân

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

35

1015943

Lê Quý

Vương

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

36

1017152

Hồ Thị Mỹ

Lợi

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

37

1019011

Hồ Sỹ

Bình

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

38

1019238

Dương Thị Thu

Hiền

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

39

1019317

Đặng Đình

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

40

1020166

Phạm Việt

Phương

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

41

1020172

Nguyễn Văn

Quân

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

42

1021150

Trần Thị Huyền

Trang

1,000,000 đ

Lũ lụt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

42,000,000 đồng

 

 

 

 

(Bốn mươi hai triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

NGUYỄN THANH HƯƠNG

 

 

 

 

đã ký

Cập nhật ( 08/12/2010 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab