Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Công nhận thi đua - khen thưởng năm học 2008-2009 ( cấp trên ) In E-mail
 

DANH HIỆU THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2008-2009

1/ Huân chương Lao động hạng ba năm 2009 : (quyết định số 1959/QĐ-CTN ngày 11/12/2009 của Chủ tịch nước )

* Tập thể :

•1.       Ban QLCS Linh Trung

* Cá nhân :

•1.       PGS, TS Đặng Văn Liệt, Trưởng Bộ môn Vật lý Tin học

•2.       PGS, TS Trần Đan Thư, Trưởng Khoa CNTT

•3.       PGS, TS Phạm Thị Ánh Hồng, nguyên Trưởng Bộ môn Sinh hóa

2/ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2009 : (quyết định số 2024/QĐ-TTg ngày 04/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ )

* Tập thể :

•1.       Phòng Công tác Sinh viên

•2.       Thư viện

•3.       Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT

* Cá nhân :

•1.       ThS Trần Quang Hinh, Phó Trưởng Phòng QTTB

3/ Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục năm 2009 : ( quyết định số 7599/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2009 của Bộ GD&ĐT)

•1.       ThS Vũ Thị Phát Minh, Khoa Vật lý

•2.       TS Trần Quang Trung, Trưởng Bộ môn Vật lý Chất rắn

•3.       Ông Văn Hồng Khôi, Khoa Vật lý

•4.       Ông Võ Duy Thanh, Khoa Hóa

•5.       Ông Nguyễn Văn Đức, Phòng TC-HC

4/ Tập thể Lao động xuất sắc ĐHQG-HCM năm học 2008-2009 : ( quyết định số 1117/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 22/09/2009 của ĐHQG-HCM )

•1.       Trường ĐHKH Tự Nhiên

•2.       Phòng Tổ chức - Hành chính

•3.       Phòng Đào tạo

•4.       Phòng Đào tạo Sau Đại học

•5.       Phòng KHCN-QHQT

•6.       Phòng Tài vụ

•7.       Phòng Quản trị - Thiết bị

•8.       Ban Thanh tra Đào tạo

•9.       Ban Xuất bản

•10.   Ban QL Mạng

•11.   Ban QL Ký túc xá THĐ

•12.   Phòng TN Vật liệu Kỹ thuật cao

•13.   Phòng TN Phân tích Trung tâm

•14.   Phòng TN Công nghệ Sinh học phân tử

•15.   Phòng TN Tế bào gốc

•16.   Bộ môn Vật lý Chất rắn, Khoa Vật lý

•17.   Bộ môn Công nghệ Tri thức, Khoa CNTT

•18.   Bộ môn Máy tính - VT, Khoa ĐT-VT

•19.   Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Hóa

•20.   Bộ môn CNSH Phân tử & MT, Khoa Sinh

•21.   Bộ môn Sinh hóa, Khoa Sinh

•22.   Bộ môn Khoa học Môi trường, Khoa Môi trường

•23.   Ban QLCS Linh Trung

•24.   Thư viện

•25.   Trung tâm Tin học

5/ Chiến sĩ Thi đua ĐHQG-HCM năm học 2008-2009 ( quyết định số 1249/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 19/10/2009 của ĐHQG-HCM )

•1.       TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Khoa Hóa

•2.       Ông Phạm Thanh Minh, Trung tâm Tin học

•3.       TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng BM. Hóa hữu cơ, Khoa Hóa

•4.       Ông Trần Quốc Phong, Văn phòng Đoàn thể

•5.       PGS, TS Nguyễn Kim Phi Phụng, Khoa Hóa

•6.       Ông Trần Tuấn Phương, Văn phòng Đoàn thể

•7.       TS Nguyễn Du Sanh, Phó Trưởng Khoa Sinh

•8.       Ông Trương Quan Thế, Phòng TC-HC

•9.       PGS, TS Trần Đan Thư, Trưởng Khoa CNTT

•10.   ThS Huỳnh Hữu Thuận, Phó Trưởng Khoa ĐT-VT

•11.   PGS, TS Đồng Thị Thanh Thu, Giám đốc Trung tâm Tin học

•12.   PGS, TS Đặng Đức Trọng, Trưởng Khoa Toán-Tin học

•13.   TS Trần Quang Trung, Trưởng Bộ môn Vật lý Chất rắn, Khoa Vật lý

•14.   TS Trần Cao Vinh, Trưởng Phòng CTSV

6/ Bằng khen ĐHQG-HCM năm học 2008-2009 : (quyết định số 1249/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 19/10/2009 của ĐHQG-HCM )

* Tập thể :

•1.       Phòng Đào tạo

•2.       Phòng Đào tạo SĐH

•3.       Phòng TN Phân tích trung tâm

•4.       Khoa Vật lý

•5.       Bộ môn Sinh hóa, Khoa Sinh

•6.       Phòng KHCN-QHQT

•7.       Phòng Tài vụ

•8.       Ban QL Ký túc xá THĐ

•9.       Bộ môn CNSH Phân tử & MT, Khoa Sinh

* Cá nhân :

•1.       ThS Nguyễn Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng

•2.       ThS Trần Phong Dũng, Trưởng Phòng TC-HC

•3.       ThS Trần Công Lý, Trưởng Phòng QTTB

•4.       ThS Phan Ngô Hoang, Khoa Sinh

•5.       ThS Trần Thanh Hương, Khoa Sinh

•6.       PGS, TS Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng BM VL Lý thuyết, Khoa Vật lý

•7.       Ông Nguyễn Duy Lâm, Trưởng Phòng Tài vụ

•8.       ThS Trương Thị Hồng Loan, Phó Trưởng BM.VL Hạt nhân, Khoa Vật lý

•9.       Ông Khương Minh Long, Phó Trưởng Ban Thanh tra Đào tạo

•10.   Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Phòng QTTB

•11.   BS, Hoàng Thị Hồng Phúc, Trưởng Trạm y tế

•12.   Ông Bùi Văn Thanh, Trưởng Ban QLCS Linh Trung

•13.   Bà Trần Đan Thu, Phòng Đào tạo SĐH

•14.   ThS Huỳnh Hữu Thuận, Phó Trưởng Khoa ĐT-VT

•15.   PGS, TS Trần Linh Thước, Phó Hiệu trưởng

•16.   Bà Phạm Nguyễn Thùy Dương, Phó Trưởng Phòng CTSV

•17.   PGS, TS Hà Quang Hải, Trưởng Khoa Môi trường

•18.   Ông Phan Văn Thành, Ban QL Ký túc xá THĐ

•19.   TS Trần Quang Trung, Trưởng BM. Vật lý Chất rắn, Khoa Vật lý

•20.   TS Trần Cao Vinh, Trưởng Phòng CTSV

•21.   PGS, TS Trần Thị Huệ Nương, Khoa Toán-Tin học

7/ Bằng khen Bộ GD&ĐT năm học 2008-2009 : (quyết định số 1462/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2010 )

* Tập thể :

•1.       Phòng Tổ chức - Hành chính

* Cá nhân :

•1.       PGS, TS Dương Ái Phương, Hiệu trưởng

•2.       GS, TS Dương Minh Đức, Trưởng BM. Giải tích, Khoa Toán-Tin học

•3.       TS, Tô Anh Dũng, Trưởng BM. Xác suất thống kê, Khoa Toán-Tin học

•4.       Bà Trần Thị Phượng Giang, CV Phòng Đào tạo SĐH

•5.       ThS Phan Kim Ngọc, Trưởng BM. Sinh lý học - CNSH Động vật, Khoa Sinh

•6.       ThS Trần Minh Triết, GV Khoa Công nghệ Thông tin

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab