Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo tiến độ đánh giá Điểm rèn luyện năm học 2010 - 2011 In E-mail

ĐH QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________

Số: 06/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Tp.HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2011

                                               

THÔNG BÁO

V/v: Tiến độ thực hiện đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên năm học 2010-2011

                                                                 

 

            Được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng đánh giá ĐRL sinh viên Trường năm học 2010-2011, Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo thời gian thực hiện đánh giá ĐRL năm học 2010-2011 cho tất cả sinh viên hệ Đại học và hệ Cao đẳng như sau:

-          Từ 23/5/2011: các Khoa triển khai công tác đánh giá ĐRL

·         Tiến hành cho sinh viên tự đánh giá tại Mục 5 "Ý thức và kết quả tham gia hoạt động của lớp sinh viên, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường" (Photo phiếu đánh giá chỉ gồm Mục 5 tại Ban xuất bản)

·         Tiến hành cộng điểm các hoạt động dựa trên danh sách sinh viên tham gia hoạt động tại Khoa và danh sách cho Phòng Công tác Sinh viên cung cấp.

-          Từ 04/7/2011 đến 29/7/2011: Hội đồng Khoa tổng hợp kết quả chuyển về Hội đồng Trường.

Các Khoa có thể tham khảo hướng dẫn thực hiện qui chế đánh giá kết quả rèn luyện tại địa chỉ: http://www.hcmus.edu.vn\công tác sinh viên\điểm rèn luyện\qui chế

Các thông tin cần trao đổi xin liên hệ Phòng Công tác Sinh viên qua email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

 

 TRẦN CAO VINH

 

Cập nhật ( 06/06/2011 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab