Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Các mẫu biểu hành chính (Thông tư 01-2011) In E-mail

1/ Mẫu công văn: Link đính kèm 

2/ Mẫu quyết định: Link đính kèm

3a/ Mẫu giấy đi công tác (công lệnh): Link đính kèm

3b/ Mẫu quyết định đi công tác trong nước: Link đính kèm

4/ Mẫu biên bản: Link đính kèm

5/ Mẫu giấy mời: Link đính kèm

6/ Mẫu giấy biên nhận: Link đính kèm

7a/ Mẫu đơn hỗ trợ kinh phí đào tạo: Link đính kèm

7b/ Mẫu đơn hỗ trợ kinh phí đào tạo (đã có bằng ThS, TS, chứng chỉ Ngoại ngữ): Link đính kèm

8/ Mẫu giấy đăng ký sử dụng phòng họp: Link đính kèm

9/ Mẫu giấy nghỉ phép: Link đính kèm

10/  Mẫu văn bản có tên loại: Link đính kèm

11/  Quy trình cấp các loại giấy tờ: Link đính kèm

12/  Công văn đề nghị cấp giấy giới thiệu (cá nhân): Link đính kèm

13/  Công văn đề nghị cấp giấy giới thiệu (tập thể):  Link đính kèm

14/ Mẫu lý lịch khoa học: Link đính kèm

Cập nhật ( 15/11/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab