Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
16.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo kết quả ĐRL DỰ KIẾN năm 2010 - 2011 của sinh viên K2010 (hệ ĐHCQ) In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 18/TB-KHTN-CTSV

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    _________________________

Tp.HCM, ngày 09 tháng 9 năm 2011

THÔNG BÁO

v/v kết quả ĐRL DỰ KIẾN 2010 - 2011 của sinh viên K2010

 

 Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN năm học 2010 - 2011 của sinh viên khóa 2010 và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

1.      Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN năm học 2010 - 2011:File đính kèm (điều chỉnh mục 2.4 tối đa 10đ)

2.      Nội dung, khung điểm và nơi tiếp nhận khiếu nại:

  STT

Nội dung

Khung điểm

Nơi tiếp nhận khiếu nại

Email các cán bộ phụ trách

1

Ý thức học tập

30

Mục 1.1, 1.2: Phòng CTSV

Mục 1.3: Khoa

P.CTSV: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Toán: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

CNTT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Vật lý: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Hóa: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Sinh + CNSH: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Địa chất: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó  

Môi trường + CNMT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

KHVL: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

ĐTVT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

2

Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường

25

Phòng CTSV

3

Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các TNXH

20

Mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8: Khoa

Mục 3.5, 3.6: Phòng CTSV

4

Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng

15

Khoa

5

Ý thức và kết quả tham gia hoạt động của lớp sinh viên, các đoàn thể, tổ chức khác trong Nhà trường

10

Khoa

6

Sinh viên có thành tích đặc biệt

10

Phòng CTSV

 

3.      Thời gian khiếu nại:

Sinh viên gửi mail về đơn vị tiếp nhận khiếu nại từ 19/9/2011 đến 16g30 ngày 30/9/2011

Ngoài ra, Phòng CTSV sẽ trả lời trực tiếp các mục do phòng phụ trách trong hai ngày 19/9 và 20/9/2011:

-        Buổi sáng: 9g - 11g30

-        Buổi chiều: 13h30 - 15g30

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá Điểm rèn luyện và thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiều nại nào khác.

                                                                                                                                          PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Cập nhật ( 15/09/2011 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab