Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về việc Sinh hoạt công dân đầu năm cho sinh viên K2009 (hệ ĐHCQ) và K2010 (hệ CĐTH) In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TP.HCM, ngày 30  tháng 09 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v: Sinh hoạt Công dân đầu năm cho sinh viên

 

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường ĐH Khoa học Tự nhiên về việc tổ chức sinh hoạt công dân cho sinh viên khóa 2009 hệ Đại học chính quy và khóa 2010 hệ Cao đẳng, phòng Công tác Sinh viên thông báo các  lịch sinh hoạt như sau:

1.      Thời gian: 1 buổi (5 tiết)

2.      Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2009 hệ ĐH chính quy và khóa 2010 hệ Cao đẳng .

3.      Lịch cụ thể: đính kèm Thông báo.

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ. Các sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 10 điểm vào Điểm rèn luyện năm học 2011-2012.

Mọi chi tiết về lịch học liên hệ tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 03/10/2011 đến ngày 07/10/2011 (gặp Cô Tuyền)

Lưu ý: Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên để tiến hành điểm danh.

                                                                                           TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                          TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

                                                                                                   TRẦN CAO VINH            

 

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2011-2012 (K2009 Đại học và K2010 Cao đẳng)

         

NGÀY

BUỔI

GIỜ

KHOA

ĐỊA ĐIỂM

CN (16/10)

SÁNG

07h30-11h00

CNTT 2009

(Từ 0912001 đến 0912289)

GĐ2

Địa chất 2009

CHIỀU

13h00-16h30

Toán tin 2009

GĐ1

HD-KT-TV 2009

CNTT 2009

(Từ  0912290 đến hết)

GĐ2

CNMT 2009

Thứ 7 (22/10)

SÁNG

07h30-11h00

VL-VLKT 2009

GĐ1

KHVL 2009

CN (23/10)

SÁNG

07h30-11h00

Hóa học 2009

GĐ2

KHMT 2009

CHIỀU

13h00-16h30

ĐTVT 2009

GĐ1

10CK5

Sinh học 2009

GĐ2

CNSH 2009

CN (06/11)

SÁNG

07h30-11h00

10CK1

GĐ2

10CK2

CHIỀU

13h00-16h30

10CK3

GĐ2

10CK4

 

Cập nhật ( 10/10/2011 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab