Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện SV hệ Cao đẳng NH 2010-2011 In E-mail

THÔNG BÁO

v/v kết quả ĐRL DỰ KIẾN 2010 - 2011 của sinh viên hệ Cao đẳng

 

 Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN SV hệ Cao đẳng năm học 2010 - 2011 và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

1.      Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN năm học 2010 - 2011: (File kết quả đính kèm)

2.      Nội dung, khung điểm và nơi tiếp nhận khiếu nại:

  STT

Nội dung

Khung điểm

Nơi tiếp nhận khiếu nại

1

Ý thức học tập

30

Mục 1.1, 1.2: Phòng CTSV

Mục 1.3: Khoa CNTT

2

Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường

25

Phòng CTSV

3

Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các TNXH

20

Mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8: Khoa CNTT

Mục 3.5, 3.6: Phòng CTSV

4

Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng

15

Khoa CNTT

5

Ý thức và kết quả tham gia hoạt động của lớp sinh viên, các đoàn thể, tổ chức khác trong Nhà trường

10

Khoa CNTT

6

Sinh viên có thành tích đặc biệt

10

Phòng CTSV

 

 

3.      Thời gian khiếu nại:

  Từ 8g30 ngày 10/10/2011 đến 16g30 ngày 21/10/2011

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá Điểm rèn luyện và thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

                                                                        PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab