Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Cơ cấu tổ chức In E-mail

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 – 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Trần Linh Thước

. Bí thư Đảng ủy Trường ĐH KHTN

. Trưởng Ban tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ

. Phụ trách Chi bộ Phòng Quản trị Thiết bị và Chi bộ Trường Phổ thông Năng khiếu

2

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu

. Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH KHTN

. Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy Trường

. Phụ trách Chi bộ Khoa Công nghệ Thông tin và Chi bộ Khoa Điện tử Viễn thông

3

Đ/c Trần Lê Quan

. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Khoa Toán - Tin học và Chi bộ Khoa Địa chất

4

Đ/c Phan Ngô Hoang

. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH KHTN

. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Chi bộ Khoa Khoa học Vật liệu 

5

Đ/c Trần Cao Vinh

. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính và Chi bộ Khoa Hóa học

6

Đ/c Châu Văn Tạo

. Ủy viên Đảng ủy Trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Phòng Đào tạo và Chi bộ Khoa Sinh học - CNSH

7

Đ/c Vũ Hải Quân

. Đảng ủy viên Trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Khoa Môi trường và Chi bộ Khoa Vật lý-Vật lý Kỹ thuật

8

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai

. Đảng ủy viên Trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Hợp tác Quốc tế 

9

Đ/c Văn Chí Nam

. Đảng ủy viên Trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Sinh viên 3 và Chi bộ Sinh viên 4

10

Đ/c Lê Văn Hiếu

. Đảng ủy viên Trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Phòng Đào tạo Sau Đại học

11

Đ/c Nguyễn Thái Hà

. Đảng ủy viên Trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Sinh viên 2

12

Đ/c Quách Ngô Diễm Phương

. Đảng ủy viên Trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Sinh viên 1

13

Đ/c Lê Vũ Tuấn Hùng

. Đảng ủy viên trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Ngoại ngữ - Giáo dục Thể chất

14

Đ/c Lâm Quang Vinh

. Đảng ủy viên Trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Trung tâm Tin học

15

Đ/c Lâm Quang Vũ

. Đảng ủy viên Trường ĐH KHTN

. Phụ trách Chi bộ Công tác Sinh viên và Chi bộ KHCN - TT Pháp chế

 

Đảng bộ Trường ĐH KHTN là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ ĐHQG TP.HCM. Đảng ủy chỉ đạo toàn diện về các hoạt động của Trường. Tính đến tháng 6/2013, Đảng bộ của Trường ĐH KHTN có 385 Đảng viên (268 Đảng viên là CB-VC, 117 Đảng viên là sinh viên) và 25 Chi bộ tại các Khoa, Phòng Ban, đơn vị trực thuộc. Các đoàn thể quần chúng như: Công Đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên  và Hội Cựu chiến binh  góp phần chung vào việc xây dựng, phát triển trường, bảo vệ quyền lợi hội viên, phát huy dân chủ và cùng với Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và hoạt động xã hội.

 

 

BAN GIÁM HIỆU

 

anh-4x6-tlthuoc-2._new.jpg GS. TS. Trần Linh Thước

·  Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường

·  Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQG-HCM và các cơ quan lãnh đạo cấp trên về mọi mặt hoạt động của Trường ĐH KHTN.

.  Chịu trách nhiệm trước các cơ quan lãnh đạo cấp trên về công tác xây dựng và phát triển Trường ĐH KHTN.

.  Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch chiến lược, tổ chức nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trường

 


 

PHT_TLQuan.jpgPGS.TS Trần Lê Quan

·  Phó Hiệu trưởng

·  Phụ trách công tác đào tạo đại học và sau đại học, các loại hình đào tạo, tập huấn

·  Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về các mặt công tác được phân công trước các cơ quan lãnh đạo cấp trên.

 

 

 

 

PHT_NKQuang.jpgTS. Nguyễn Kim Quang

·  Phó Hiệu trưởng

·  Phụ trách công tác sinh viên, quan hệ công chúng, phát triển dán, hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên

.  Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về các mặt công tác được phân công trước các cơ quan lãnh đạo cấp trên.

 

 

 

 

PHT_VHQuan.jpg PGS.TS  Vũ Hải Quân

·  Phó Hiệu trưởng

·  Phụ trách công tác quan hệ quốc tế, đào tạo quốc tế và ngoại ngữ, tin học hóa, đảm bảo chất lượng

.  Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về các mặt công tác được phân công trước các cơ quan lãnh đạo cấp trên.

 

 

 

 

PHT_CVTao.jpg

GS.TS  Châu Văn Tạo

·  Phó Hiệu trưởng

·  Phụ trách công tác khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.

.  Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về các mặt công tác được phân công trước các cơ quan lãnh đạo cấp trên.

 

 

 Các Hội đồng

- Hội đồng Khoa học và đào tạo: gồm Ban Giám hiệu, Trưởng các Khoa và các Giáo sư đầu ngành. Hội đồng này  sẽ tham mưu cho Hiệu trưởng về chương trình, ngành nghề đào tạo và các lãnh vực về khoa học và công nghệ.
- Hội đồng thi đua – Khen thưởng : tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân trong trường.

Ngoài ra, còn có các hội đồng khác mang tính công việc thời điểm hay giai đoạn như: Hội đồng Tuyển sinh đại học, Hội đồng Tuyển sinh sau đại học, Hội đồng Bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học, Hội đồng Thi tuyển viên  chức, Hội đồng Học hàm, Hội đồng Khoa học cho các hội nghị, Hội đồng Đấu thầu,…

Các Khoa

Là đơn vị trực tiếp đào tạo các văn bằng từ cao đẳng đến tiến sỹ. Trưởng Khoa do CB-VC của đơn vị  tín nhiệm, giới thiệu và Hiệu trưởng ra quyết định công nhận. Giúp việc cho Trưởng khoa còn có từ 1 đến 3 Phó khoa do Khoa đề nghị. Tại các bộ môn có các Trưởng Bộ môn do Trưởng khoa giới thiệu và Hiệu trưởng công nhận. Nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm Khoa và Trưởng các bộ môn là 5 năm. Hiện tại trường có 9 Khoa và 1 Bộ môn trực thuộc

- Khoa Toán – Tin học
- Khoa Công nghệ Thông tin
- Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật
- Khoa Hóa học
- Khoa Sinh học
- Khoa Địa chất
- Khoa Môi trường
- Khoa Điện tử - Viễn thông
- Khoa Khoa học Vật liệu
- Bộ môn Giáo dục thể chất

 Các Phòng ban

Để giúp việc cho Hiệu trưởng về các vấn đề mang tính nghiệp vụ trường có 09 phòng: Đào tạo, Tổ chức Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Công tác Sinh viên, Quản trị Thiết bị, Khoa học Công nghệ, Quan hệ Quốc tế - Quản lý Dự án, Đào tạo Sau Đại học, Thanh tra Pháp chế - Sở hữu Trí tuệ; 02 ban: Đảm bảo chất lượng và Hạ tầng thông tin, Xuất bản và Thư viện. Mỗi đơn vị gồm 1 Trưởng và 1 đến 3 Phó do Hiệu trưởng bổ nhiệm có nhiệm kỳ 5 năm.

Các Trung tâm NCKH – Lao động sản xuất và dịch vụ

Các trung tâm này trực thuộc Trường và một số được thành lập theo quyết định của các cơ quan chức năng nhà nước (Bộ, ĐHQG, Thành phố).  Mỗi trung tâm gồm có Ban Giám đốc từ 1 đến 3 thành viên. Các lĩnh vực hoạt động của các trung tâm làm đa dạng chương trình đào tạo – nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ và dịch vụ của Trường đối với xã hội.

- Trung Tâm Tin học
- Trung Tâm Điện tử Máy tính
- Trung Tâm Khoa học Vật liệu
- Trung Tâm Khoa học và Công nghệ sinh học
- Trung Tâm Sáng tạo Khoa học kỹ thuật
- Trung Tâm Tài nguyên Môi Trường
- Trung Tâm Ngoại ngữ
- Trung Tâm Bồi dưỡng văn hóa và luyện thi đại học
- Trung Tâm Hỗ trợ Sinh viên
- Trung Tâm Đào tạo Quốc tế
- Trung Tâm Nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học đại học
- Trung Tâm Nghiên cứu hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học
- Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng địa chất
- Trung Tâm Nghiên cứu đất ngập nước
- Trung Tâm Dịch vụ Mạng
- Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Toán học

 

Cập nhật ( 13/06/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab