Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
5.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Hội đồng Khoa học và Đào tạo In E-mail

 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

 theo quyết định ---/QĐ-KHTN, ngày --/--/2017

 

1

GS.TS Trần Linh Thước, Hiệu trưởng

  Chủ tịch

2

PGS.TS Trần Lê Quan, Phó Hiệu trưởng     

   Phó Chủ tịch

3

GS.TS Châu Văn Tạo, Phó Hiệu trưởng

   Phó Chủ tịch

4

PGS.TS Vũ Hải Quân, Phó Hiệu trưởng 

   Ủy viên

5

TS. Nguyễn Kim Quang, Phó Hiệu trưởng

   Ủy viên

6

ThS. Phan Ngô Hoang, Trưởng Phòng TC-HC

   UV, Thư ký

7

TS. Trần văn Mẫn, Trưởng Phòng KHCN

   Ủy viên

8

PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo, Trưởng Phòng Đào tạo SĐH

   Ủy viên

9

PGS.TS Trần Cao Vinh, Trưởng Phòng Đào tạo

   Ủy viên

10

PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Phòng QHQT

   Ủy viên

11

ThS. Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Phòng Thanh tra-Pháp chế-SHTT

   Ủy viên

12

GS.TS. Đặng Đức Trọng, Trưởng Khoa Toán - Tin học

   Ủy viên

13

PGS.TS. Trần Đan Thư, Trưởng Khoa CNTT

   Ủy viên

14

TS. Nguyễn Trí Nhân, Q. Trưởng Khoa Sinh học

   Ủy viên

15

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng, Trưởng Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

   Ủy viên

16

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng Khoa Hóa học

   Ủy viên

17

PGS.TS. Lê Văn Hiếu, Trưởng Khoa Khoa học Vật liệu

   Ủy viên

18

TS. Huỳnh Hữu Thuận, Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông

   Ủy viên

19

PGS.TS. Tô Thị Hiền, Trưởng Khoa Môi trường

   Ủy viên

20

TS. Nguyễn Kim Hoàng, Trưởng Khoa Địa chất

   Ủy viên

21

GS.TS. Dương Minh Đức, Khoa Toán - Tin học

   Ủy viên

22

GS.TS. Bùi Xuân Hải, Khoa Toán - Tin học

   Ủy viên

23

GS.TS. Đinh Sỹ Hiền,  Khoa Điện tử Viễn thông

   Ủy viên

24

GS.TS Nguyễn Kim Phi Phụng, Khoa Hóa học

   Ủy viên

25

PGS.TS Lê Hoài Bắc, Khoa CNTT

   Ủy viên

26

PGS.TS Trương Thanh Cảnh, Khoa Môi trường

   Ủy viên

27

PGS. TS Hồ Huỳnh Thùy Dương, Khoa Sinh học

   Ủy viên

28

PGS.TS Nguyễn Quốc Khánh, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

   Ủy viên

 29 PGS.TS Huỳnh Thị Kiều Xuân, Khoa Hóa học

   Ủy viên

  Tổng cộng: 29 thành viên.

    

     

 


 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab