Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Nhân sự đầu ngành In E-mail
Untitled Document

DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


STT  Họ và tên  Chuyên Ngành  Học Hàm
1 Trần Linh Thước Sinh Học Giáo sư
2 Châu Văn Tạo Vật lý hạt nhân Giáo sư
3 Dương Minh Đức Toán học Giáo sư
4 Đặng Đức Trọng Toán giải tích Giáo sư
5 Bùi Xuân Hải Toán học Giáo sư
6 Đinh Sỹ Hiền Vật lý Giáo sư
7 Nguyễn Kim Phi Phụng Hóa Học Giáo sư
8 Hồ Huỳnh Thùy Dương Sinh Học Phó Giáo Sư
9 Trần Cao Vinh Vật lý Phó Giáo Sư
10 Nguyễn Đình Phư Toán học Phó Giáo Sư
11 Đinh Ngọc Thanh Toán giải tích Phó Giáo Sư
12 Phạm Thế Bảo Toán học Phó Giáo Sư
13 Lê Hoài Bắc Toán học Phó Giáo Sư
14 Trần Đan Thư Tin học và viễn thông Phó Giáo Sư
15 Trần Minh Triết Khoa học máy tính Phó Giáo Sư
16 Nguyễn Đình Thúc Tin học Phó Giáo Sư
17 Lý Quốc Ngọc Khoa học máy tính Phó Giáo Sư
18 Đinh Điền Toán học Phó Giáo Sư
19 Vũ Hải Quân Khoa học máy tính Phó Giáo Sư
20 Lê Hoàng Thái Công Nghệ Thông Tin Phó Giáo Sư
21 Trương Thị Hồng Loan Vật lý hạt nhân Phó Giáo Sư
22 Nguyễn Quốc Khánh Vật lý Phó Giáo Sư
23 Võ Lương Hồng Phước Hải dương học Phó Giáo Sư
24 Nguyễn Văn Hiếu Vật lý Phó Giáo Sư
25 Lê Văn Hiếu Vật lý Phó Giáo Sư
26 Phan Bách Thắng Vật lý Vô tuyến và Điện tử Phó Giáo Sư
27 Vũ Thị Hạnh Thu Vật lý Phó Giáo Sư
28 Nguyễn Thành Vấn Vật lý địa cầu Phó Giáo Sư
29 Nguyễn Diệu Liên Hoa Hóa Học Phó Giáo Sư
30 Trần Lê Quan Hóa Học Phó Giáo Sư
31 Nguyễn Trung Nhân Hóa hữu cơ Phó Giáo Sư
32 Nguyễn Thái Hoàng Hóa lý Phó Giáo Sư
33 Nguyễn Thị Thanh Mai Hóa Học Phó Giáo Sư
34 Huỳnh Thị Kiều Xuân Hóa vô cơ Phó Giáo Sư
35 Nguyễn Du Sanh Sinh lý thực vật Phó Giáo Sư
36 Trần Lê Bảo Hà Sinh Học Phó Giáo Sư
37 Ngô Đại Nghiệp Sinh Học Phó Giáo Sư
38 Trần Văn Hiếu Công Nghệ Sinh Học Phó Giáo Sư
39 Nguyễn Đức Hoàng Sinh Học Phó Giáo Sư
40 Đặng Thị Phương Thảo Công Nghệ Sinh Học Phó Giáo Sư
41 Phan Thị Phượng Trang Sinh Học Phó Giáo Sư
42 Hà Quang Hải Địa lý Phó Giáo Sư
43 Trương Thanh Cảnh Khoa Học Môi Trường Phó Giáo Sư
44 Trần Quang Trung Vật Lý Chất Rắn Phó Giáo Sư
45 Hoàng Đức Huy Sinh thái học và tiến hóa Phó Giáo Sư
46 Phạm Văn Phúc Sinh Học Phó Giáo Sư
47 Nguyễn Huy Tuấn Toán học Phó Giáo Sư
48 Tô Thị Hiền Hóa Môi Trường Phó Giáo Sư
49 Vũ Văn Nghị Thủy văn và công trình nước Phó Giáo Sư
50 Nguyễn Thị Huệ Di truyền phân tử Người Phó Giáo Sư

Số lượng Giáo Sư: 07

Số lượng Phó Giáo Sư: 43

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC KHOA, BỘ MÔN

 1. Khoa Toán - Tin học
 2. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Đặng Đức Trọng
  Trưởng khoa
  GS
  TS
  2
  Huỳnh Quang Vũ  Phó khoa
     TS
  3
  Võ Đức Cẩm Hải  Phó khoa
     ThS
  Bộ môn Ứng dụng tin học
  4
  Phạm Thế Bảo
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Xác suất thống kê
  5 Tô Anh Dũng
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Đại số
  6 Bùi Xuân Hải
  Trưởng BM
  GS
  TS
  7 Lê Văn Hợp
  Phó BM

  TS
  Bộ môn Giải tích
  8 Dương Minh Đức
  Trưởng BM
  GS
  TS
  9 Huỳnh Quang Vũ
  Phó BM

  TS
  Bộ môn Cơ học
  10 Trịnh Anh Ngọc  Trưởng BM
     TS
  Bộ môn Tối ưu
  11 Phan Quốc Khánh
  Trưởng BM
   GS  TSKH
  Bộ môn Giáo dục Toán học
  12 Nguyễn Viết Đông
  Trưởng BM

  TS

   

 3. Khoa Công nghệ Thông tin
 4. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Trần Đan Thư
  Trưởng khoa
  PGS
  TS
  2 Lê Hoài Bắc  Phó khoa
   PGS  TS
  3
  Nguyễn Đình Thúc  Phó khoa  PGS  TS
  4
  Lâm Quang Vũ  Phó khoa    ThS
  Bộ môn Khoa học Máy tính
  5
  Lê Hoài Bắc
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  6
  Nguyễn Hoàng Tú Anh
   Phó BM

   ThS
  Bộ môn Công nghệ tri thức
  7
  Nguyễn Đình Thúc
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  8
  Đinh Điền
  Phó BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Hệ thống Thông tin
  9
  Đồng Thị Bích Thủy
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  10
  Nguyễn Trần Minh Thư  Phó BM

   ThS
  Bộ môn Thị giác máy tính và Khoa học Rô-bốt
  11
  Lý Quốc Ngọc  Trưởng BM
   PGS  TS
  12 Trần Thái Sơn  Phó BM
     TS
  Bộ môn Công nghệ Phần mềm
  13 Đinh Bá Tiến
  Trưởng BM

  TS
  14 Trần Minh Triết  Phó BM
  PGS
   TS
  Bộ môn Mạng Máy tính và Viễn thông
  15 Trần Trung Dũng  Trưởng BM

  TS
  16 Đào Anh Tuấn  Phó BM

   ThS

 5. Khoa Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật
 6. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1
  Lê Vũ Tuấn Hùng
  Trưởng khoa

  TS
  2
  Huỳnh Trúc Phương
   Phó khoa    TS
  3 Huỳnh Văn Tuấn  Phó khoa
     TS
  Bộ môn Vật lý Tin học
  4 Huỳnh Văn Tuấn
  Trưởng BM

  TS
  Bộ môn Lý thuyết
  6 Nguyễn Quốc Khánh
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Vật lý Ứng dụng
  7 Lê Vũ Tuấn Hùng
  Trưởng BM

  TS
  8 Lâm Quang Vinh
  Phó BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Vật lý Địa cầu
  9 Nguyễn Thành Vấn
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Vật lý Điện tử
  10 Nguyễn Văn Hiếu
  Trưởng BM

  TS
  11 Nguyễn Chí Nhân
   Phó BM
     ThS
  Bộ môn Vật lý Chất Rắn
  12 Trần Quang Trung Trưởng BM
  PGS
   TS
  Bộ môn Vật lý Hạt Nhân
  13 Châu Văn Tạo  Trưởng BM
  GS
   TS
  14 Trương Thị Hồng Loan
   Phó BM
     TS
  Bộ môn Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn
  15
  Võ Lương Hồng Phước  Trưởng BM  PGS  TS

 7. Khoa Điện tử -Viễn thông
 8. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Huỳnh Hữu Thuận
  Trưởng khoa

  TS
  2 Cao Trần Bảo Thương  Phó khoa
     ThS
  3
  Bùi Trọng Tú  Phó khoa

   TS
  Bộ môn Điện tử
  4
  Đinh Sỹ Hiền
  Trưởng BM
  GS
  TS
  Bộ môn Viễn thông và Mạng
  5
  Đặng Lê Khoa
   Trưởng BM

   ThS
  Bộ môn Máy tính và Hệ thống nhúng
  6
  Huỳnh Hữu Thuận  Trưởng BM
     TS

 9. Khoa Hóa học
 10. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1
  Nguyễn Thị Thanh Mai
  Trưởng khoa
  PGS
  TS
  2 Nguyễn Công Tránh  Phó khoa
     TS
  3 Nguyễn Trí Hiếu  Phó khoa
     TS
  Bộ môn Hóa Phân Tích
  5
  Trần Thị Như Trang
  Trưởng BM

  TS
  Bộ môn Vô cơ và Ứng dụng
  6
  Huỳnh Thị Kiều Xuân
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Hữu cơ
  7
  Nguyễn Trung Nhân
    Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Hóa lý
  8
  Trần Văn Mẫn
  Trưởng BM

  TS
  Bô môn Hóa học Polymer
  9
  Hoàng Ngọc Cường
  Trưởng BM

  TS

 11. Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học
 12. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Nguyễn Trí Nhân
    Quyền Trưởng khoa

  TS
  2
  Ngô Đại Nghiệp
  Phó khoa
  PGS
  TS
  3
  Quách Ngô Diễm Phương  Phó khoa   TS
  4 Trương Hải Nhung  Phó khoa   TS
  Bộ môn CNSH Phân tử và MT
  5 Đặng Thị Phương Thảo
  Trưởng BM
   PGS
  TS
  6 Trần Văn Hiếu
  Phó BM
   PGS
  TS
  Bộ môn Sinh lý Thực vật
  7 Trần Thanh Hương
  Trưởng BM

  TS
  Bộ môn Sinh Hóa
  8 Ngô Đại Nghiệp
  Trưởng BM
   PGS
  TS
  Bộ môn Di truyền
  9 Nguyễn Thụy Vy
  Trưởng BM

  TS
  Bộ môn CNSH Thực vật và Chuyển hoá SH
  10 Quách Ngô Diễm Phương
  Trưởng BM

  TS
  Bộ môn Vi sinh
  11 Nguyễn Đức Hoàng
    Trưởng BM

  TS
  Bộ môn Sinh lý học và Công nghệ Sinh học Động vật
  12 Trần Lê Bảo Hà  Trưởng BM
  PGS
   TS
  13 Đoàn Nguyên Vũ  Phó BM
     ThS
  Bộ môn Sinh thái và Sinh học Tiến hóa
  14 Lưu Thị Thanh Nhàn  Trưởng BM

   TS
  15 Trần Thị Anh Đào  Phó BM
     TS


 13. Khoa Địa chất
 14. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Nguyễn Kim Hoàng  Trưởng khoa

   TS
  2 Phạm Trung Hiếu  Phó khoa
     TS
  3
  Ngô Minh Thiện  Phó khoa

   TS
  Bộ môn Trầm tích và Địa chất biển
  4 Lê Đức Phúc
  Trưởng BM

  TS
  Bộ môn Địa chất Dầu khí
  5 Bùi Thị Luận  Trưởng BM

   TS
  Bộ môn Địa chất cơ sở
  6 Ngô Thị Phương Uyên  Trưởng BM
     ThS
  Bộ môn Địa chất Thủy văn - Địa chất công trình
  7
  Trương Minh Hoàng  Trưởng BM
     ThS
  Bộ môn Thạch học và Khoáng sản
  8
  Nguyễn Kim Hoàng  Trưởng BM
     TS

 15. Khoa Môi trường
 16. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1
  Tô Thị Hiền
  Trưởng khoa
  PGS
  TS
  2
  Ngô Thị Thuận  Phó khoa

   TS
  3
  Lê Tự Thành
   Phó khoa
     TS
  Bộ môn Khoa học Môi trường
  4
  Hà Quang Hải  Trưởng BM
   PGS  TS
  Bộ môn Công nghệ Môi trường
  5
  Tô Thị Hiền  Trưởng BM
     TS
  6
  Trương Thị Cẩm Trang
   Phó BM
     TS
  Bộ môn Quản lý Môi trường
  7
  Trương Thanh Cảnh
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Tin học Môi trường
  8
  Dương Thị Thúy Nga
  Trưởng BM

  ThS

 17. Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu
 18. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Lê Văn Hiếu
  Trưởng khoa
  PGS
  TS
  2
  Hà Thúc Chí Nhân
  Phó khoa
     TS
  3
  Phan Bách Thắng  Phó khoa
   PGS  TS
  Bộ môn Vật liệu Polymer và Composite
  4
  Hoàng Thị Đông Quỳ Trưởng BM
    TS
  Bộ môn Vật liệu Nano và Màng mỏng
  5
  Phan Bách Thắng Truởng BM
   PGS  TS
  6
  Trần Duy Tập  Phó BM
     TS
  Bộ môn Vật liệu từ và Y sinh
  7
  Lê Văn Hiếu  Trưởng BM  PGS  TS
  8
  Tạ Thị Kiều Hạnh  Phó BM    ThS

    10.  Bộ môn Giáo dục thể chất

  STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Nguyễn Văn Thái
  Trưởng BM
   
  ThS

Cập nhật ( 18/08/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab